Benieuwd naar andere verhalen? Maak opnieuw je keuze
Fenna
is op zoek
naar Stephan
of andere crisispleegouder
Ben jij een
Stephan?
Wat is crisispleegzorg?


Wat is crisispleegzorg?
Crisispleegzorg is anders dan andere pleegzorgvormen. Soms lopen de opvoedingsproblemen thuis zo hoog op, dat een jongere van het ene op het andere moment niet meer thuis wil of kan wonen. Dan wordt per direct  gezocht naar een vervangend pleeggezin, waar het bieden van veiligheid voorop staat. Helaas heeft Stichting Oosterpoort momenteel in de regio noordoost Brabant een groot tekort aan dit soort gezinnen. Gezinnen die flexibel zijn, die om 3 uur s ’nachts de telefoon kunnen opnemen en die jongeren voor korte tijd veiligheid en een bed  kunnen bieden.

In een crisispleeggezin zal altijd gezocht worden naar mogelijkheden voor een snelle terugkeer naar huis of naar opvang in een langverblijf pleeggezin. De maximale duur van crisisopvang is dan ook 4 weken. Tijdens deze vier weken is er sprake van 24-uurs zorg, zeven dagen per week. 

 

Dit doe je natuurlijk niet alleen. Oosterpoort biedt hierin ondersteuning. Je krijgt 24/7 begeleiding van het Crisisinterventieteam. Ook is er een vaste pleegzorgbegeleider gekoppeld aan het team om de lange termijn doelen te bewaken. Naast pleegvergoeding ontvang je ook een specialistische vergoeding.

 

Hoe werken wij?
De hulpverlening tijdens crisisopvang bestaat uit de volgende activiteiten:

  • De dagelijkse verzorging die bij een gewone opvoeding hoort;
  • Het voortzetten van activiteiten mogelijk maken, zoals naar school gaan;
  • Informatie verzamelen van en over de jeugdige, ten behoeve van het verkennen van de toekomstmogelijkheden

Waar wordt de zorg aangeboden?

De crisisopvang in een pleeggezin vindt plaats in diverse pleeggezinnen in de regio noordoost Brabant.

Top