Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Wat kan er zoal?

Wat

Jeugdhulp: persoonlijk en op maat

Wil je een kind of jongere vooruit helpen? Zijn er bijvoorbeeld gedragsproblemen of is er sprake van AD(H)D of autisme? Maak je je zorgen om een gezin vanwege een ingrijpende gebeurtenis? Bij Oosterpoort krijgen kinderen, jongeren, gezinnen én mensen in hun directe omgeving specialistische ondersteuning. Van mens tot mens, vanuit de eigen kracht én met veiligheid voorop. De persoon om wie het gaat houdt zo veel mogelijk de touwtjes in handen. Welke vorm van jeugdhulp we ook inzetten: van gezinsbegeleiding, gedragstherapie of pleegzorg tot socialevaardigheidstraining of onderwijs-zorgarrangement.

Voor wie?

Wie kunnen er op ons rekenen?

Oosterpoort heeft al heel wat kinderen, jongeren en mensen geholpen. Zoals Leroy en pleegkinderen. Wie zijn ze, wat deden we voor hen en hoe gaat het nu? Lees de verhalen van mensen die eerder bij ons aanklopten, maar ook van hulpverleners en andere betrokkenen.

Wat dan?

Wat is jeugdhulp?

Jeugdhulp klinkt zwaar. Zeker als we het hebben over bijvoorbeeld intensieve gezinsbegeleiding, gedragstherapie, crisishulp, traumaondersteuning of Nieuwe Perspectieven na Terugkeer (van detentie), ook wel NPT.

Wat kun jij doen?

'Iedereen kan pleegouder worden'

Alleenstaanden, echtparen, homo of hetero, samenwonenden met of zonder kinderen: in principe kan iedereen pleegouder worden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je minimaal 21 jaar bent, een pleegkind een stabiele en veilige leefsituatie kan bieden en een ‘verklaring van geen bezwaar’ van de Raad voor de Kinderbescherming krijgt.

Top