Bekijk het vanuit een
ander perspectief
Fenna
is op zoek
naar Bonny
of een andere crisispleegouder
Ben jij een
Bonny ?
Wat is crisispleegzorg?


Wat is crisispleegzorg?
Crisispleegzorg is anders dan andere pleegzorgvormen. Soms lopen de opvoedingsproblemen thuis zo hoog op, dat een jongere van het ene op het andere moment niet meer thuis kan wonen. Dan wordt per direct  gezocht naar een vervangend pleeggezin, waar het bieden van veiligheid voorop staat. Helaas heeft Stichting Oosterpoort momenteel in de regio noordoost Noord-Brabant een groot tekort aan dit soort gezinnen. Gezinnen die flexibel zijn en die jongeren voor korte tijd veiligheid en een bed kunnen bieden.

De crisisfase wordt gebruikt om nieuwe mogelijkheden te creëren om het kind weer thuis te laten wonen en/of vervolghulpverlening te organiseren. De maximale duur van crisisopvang is dan ook 4 weken. Tijdens deze vier weken is er sprake van 24-uurs zorg, zeven dagen per week.

Dit doe je natuurlijk niet alleen. Oosterpoort biedt hierin ondersteuning. Het Crisisinterventieteam is 24/7 bereikbaar. Naast pleegvergoeding ontvang je ook een extra vergoeding. Deze vergoedingen zijn conform de landelijke richtlijn. Crisisopvang in een pleeggezin is altijd in combinatie met ambulante spoedeisende hulp.

Hoe werken wij? 
De hulpverlening tijdens crisisopvang bestaat uit de volgende activiteiten:

  • De dagelijkse verzorging die bij een gewone opvoeding hoort;
  • Het voortzetten van activiteiten mogelijk maken, zoals naar school gaan;
  • Informatie verzamelen van en over de jeugdige, ten behoeve van het verkennen van de toekomstmogelijkheden

Waar wordt de zorg aangeboden?
De crisisopvang in een pleeggezin vindt plaats in diverse pleeggezinnen in de regio noordoost Brabant.

Meer informatie over crisispleegzorg of pleegzorg in het algemeen?
Als je belt naar 0412 465 300 en vraagt naar het instroomteam pleegzorg, staat Kees of Eefje of een van hun net zo leuke collega's je altijd te woord!

Ook kan je gratis en vrijblijvend een informatiepakket aanvragen of je aanmelden voor een voorlichtingsavond over pleegzorg via www.verborgenhelden.nl Vermeld als onderwerp in je mail 'informatiepakket' of 'voorlichtingsavond'.

Data en locatie van de voorlichtingsavonden kun je vinden op www.verborgenhelden.nl


Top