Logo Oosterpoort

Declaratieformulier deeltijdpleegzorg.

Met onderstaand declaratieformulier voor deeltijdpleegzorg kunnen pleeggezinnen aangeven op welke dagen het pleegkind bij hen is verbleven. Let op: formulieren die na de 17e van de maand zijn ingediend, worden niet meer meegenomen met de betaling van de desbetreffende maand. Deze worden pas de maand erop uitbetaald.

Gegevens pleeggezin

Gegevens jeugdige

Plaatsing jeugdige

Geef hier met cijfers en komma gescheiden aan op welke dagen van de maand het pleegkind bij u is verbleven. Bijvoorbeeld: 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13

Oosterpoort

Met een brede kijk, een open houding én het vizier op de toekomst wil Oosterpoort haar zorg voor jongeren, jongvolwassenen en gezinnen elke dag een beetje beter maken.

Contact

0412 - 46 53 00
info@oosterpoort.org
Kamperfoeliestraat 60, 5342 CX Oss

Keurmerken

© 2022 - Oosterpoort