Hulp aan huis

Hulp aan huis noemen we ambulante hulp. Dat betekent dat er iemand bij je thuis komt kijken wat er moet gebeuren om de problemen op te lossen. Het gaat om problemen met gedrag, opgroeien of opvoeden die verder gaan dan een alledaags conflict. Onze ambulante hulp is er voor kinderen, jongeren en gezinnen. De verantwoordelijkheid voor de opvoeding blijft bij de ouders liggen.

<h2>Hoe werkt het?</h2>

Hoe werkt het?

Opgroeien en opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Daar kun je soms best wat hulp bij gebruiken. Daar helpen onze gezinswerkers graag bij. Natuurlijk maken we eerst kennis. Maar we gaan ook zo snel mogelijk aan de slag. Daarbij betrekken we ook jouw omgeving of netwerk als dat zinvol is.

In het kennismakingsgesprek bepalen we samen aan welke doelen we gaan werken. We ondersteunen ouders bij het (leren) begrijpen van hun kind en het bieden van een passend opvoedkundig antwoord. Het kind of de jongere krijgt waar nodig hulp. Het einddoel van ambulante hulp is dat de problemen worden opgelost en het kind of de jongere (weer) veilig thuis kan wonen.

De hulp vindt grotendeels plaats in de woonomgeving van het kind of de jongere. Het gezinsleven is het uitgangspunt. Gezinsbehandeling kan plaatsvinden terwijl het kind of jongeren nog thuis woont, maar kan dus ook gecombineerd worden terwijl de jongere verblijft op een behandelgroep of in een trajecthuis. Hoe vaak en hoe lang de gezinswerker in het gezin is, hangt af van de hulpvraag en de voortgang. Regelmatig maar uiterlijk na 6 maanden vindt er een evaluatie plaats. Hierna wordt de hulp afgebouwd of wordt meer passende vervolghulp geregeld.

<h2>Vormen van ambulante hulp</h2>

Vormen van ambulante hulp

Er zijn veel verschillende vormen van ambulante hulp. Zoals bijvoorbeeld, trajectbegeleiding, jongerencoaching en Multi Systeem Therapie (MST).

Multi Systeem Therapie
Een bekende vorm van ambulante hulp is Multi Systeem Therapie (MST). MST is een intensieve behandeling, met een duur van 3 tot 5 maanden, voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die kampen met gedragsproblemen. Vaak bestaat dit gedrag uit verzuim van school, drugsgebruik of grensoverschrijdend gedrag zoals vechten, het uitlokken van ruzies thuis of buitenshuis. Deze hulpvorm is ook geschikt voor jongeren die in aanraking komen of dreigen te komen met politie of justitie. MST richt zich op een samenwerking met ouders/verzorgers, maar ook met school, familie, naasten en eventueel een wijkagent.

Ben jij een verwijzer en wil je iemand aanmelden voor MST? Lees er dan meer over bij Verwijzers. Aanmelden voor MST verloopt namelijk anders, dan aanmelden voor onze andere hulpvormen.


Hulp nodig?

Zijn er serieuze problemen thuis en wil je die graag oplossen? Vraag dan gerust om hulp. Neem voor meer informatie contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Bij meer complexe problemen hebben we mogelijkheden voor tijdelijke uithuisplaatsing of langdurige opvang.

Om in aanmerking te komen voor ambulante hulp heb je een verwijzing voor jeugdhulp nodig. Deze kan een huisarts, leerkracht, jeugdarts, interne begeleider, een professional van het jeugd- of wijkteam of Centrum Jeugd en Gezin (BJG) je geven. In elke gemeente is dit anders geregeld. Informeer bij jouw gemeente hoe het geregeld is.