Logo Oosterpoort

Hulp bij opvoeden en opgroeien.

Opgroeien en opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Soms gaat het niet goed met je kind of in het gezin en ontstaan er steeds meer problemen. Thuis of op school. Je probeert het zelf op te lossen, maar het wil maar niet lukken. Het wordt alleen maar erger. Het gaat om problemen met gedrag, opgroeien of opvoeden die verder gaan dan een alledaags conflict of als er sprake is van complexe scheidingen. Daar kun je best wat hulp van buitenaf gebruiken.

Vormen van hulpverlening.

Hulp bij opvoeden en opgroeien noemen we ook wel ambulante hulp. Dat betekent dat er iemand bij je thuis komt kijken wat er moet gebeuren om de problemen op te lossen. Er zijn veel verschillende vormen van hulpverlening. Zoals bijvoorbeeld, ambulante gezinsbegeleiding, Nieuwe Perspectieven (NP Coaching voor jongeren), Multisysteem Therapie (MST) en hulp bij complexe scheidingen.

Ambulante gezinsbegeleiding.

Ambulante gezinsbegeleiding is bestemd voor ouders en kinderen die hulp zoeken bij opvoedings- of ontwikkelingsmoeilijkheden. Het gaat om problemen die verder gaan dan een alledaags gezinsconflict. Vaak spelen meer problemen tegelijkertijd: relaties binnen het gezin, het voeren van de huishouding, de relatie met de familie, buurt, school, enzovoort.

We starten altijd met een kennismakingsgesprek waarin we bepalen aan welke doelen we gaan werken. Samen met het gezin werkt een hulpverlener aan het opvoedingsprobleem. De aanpak is gericht op oplossingen vinden. Gezinsleden worden gestimuleerd de touwtjes van hun leven (weer) in handen te nemen. Het gezinsleven is het uitgangspunt en het oefenterrein voor de begeleiding met als einddoel dat de problemen voldoende worden opgelost en het kind (weer) veilig thuis kan wonen.

Gezinsbegeleiding kan plaatsvinden terwijl het kind nog thuis woont, of worden gecombineerd met tijdelijk verblijf van het kind in een behandelgroep of in een trajecthuis. Hoe vaak en hoe lang de ambulant hulpverlener in het gezin is, hangt af van de hulpvraag en de voortgang. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats. Hierna wordt de hulp afgebouwd of indien nodig passende vervolghulp geregeld.

NP Coaching.

Nieuwe Perspectieven (NP) ondersteunt jongeren van 15 tot 23 jaar bij het vinden of vasthouden van een zinvolle dagbesteding. Zij hebben veelal problemen die te maken hebben met vaardigheden, denkpatronen en gedrag. NP is een combinatie van intensieve begeleiding, training, gespreksvoering en praktische hulp. Wij werken op een persoonlijke en gelijkwaardige manier samen met jongeren én betrokkenen in hun omgeving, bijvoorbeeld ouders, opvoeders en vrienden. Het traject duurt zes maanden.

Primair doel is het voorkomen van risicovol- en/of probleemgedrag. Tevens is het doel dat jongeren niet in verdere aanraking komen met criminaliteit óf verder afglijden in het criminele circuit door onder meer te zorgen voor scholing of werk, een zinvolle vrijetijdsbesteding, voldoende financiële middelen en een sociaal netwerk.

Multisysteem Therapie (MST).

MST is een intensieve behandelvorm voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar die zich zo antisociaal en opstandig gedragen dat zij een gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving. De ouders voelen zich vaak onmachtig. De gedragsstoornissen staan vaak in verband met andere problemen thuis, op school, op het werk en buiten. Door dit gedrag dreigt mogelijk een uithuisplaatsing en met MST willen we dat voorkomen. De therapie richt zich via de ouders en sleutelfiguren op het gedrag van de jongere. Alle systemen om de jongere heen worden betrokken bij de therapie.

MST gaat ervan uit dat het antisociale gedrag van de jongere samenhangt met factoren van de jongere zelf, het gezin, de vriendengroep, de school en de buurt. Al deze factoren worden aangepakt. Het doel van MST is het verminderen van de risicofactoren van antisociaal gedrag. Tegelijkertijd worden beschermende factoren, in en buiten het gezin, versterkt.

Verwijzers
Ben jij een verwijzer en wil je iemand aanmelden voor MST? Lees er dan meer over bij Verwijzers. Aanmelden voor MST verloopt namelijk anders, dan aanmelden voor onze andere hulpvormen.

Zo thuis mogelijk.

Een kind hoort thuis op te groeien. Onze hulp vindt dan ook zoveel mogelijk thuis en in de eigen omgeving plaats. De hulp en ondersteuning duurt zo kort mogelijk en sluit aan bij het gewone leven. Dit doen we waar mogelijk samen met het directe netwerk van het gezin (familie, vrienden, school). Bij oudere kinderen is de hulp soms alleen op de jongere gericht. Zijn er serieuze problemen thuis en wil je die graag oplossen? Vraag dan gerust om hulp. Neem voor meer informatie contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Contact

Hulp nodig? We zijn er voor jullie.

Om de best mogelijke hulp te kunnen bieden, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Voor onze hulp heb je altijd een verwijzing nodig. Een verwijzer bekijkt samen met jou wat er aan de hand is en waarmee je het beste geholpen lijkt. Daarnaast regelt een verwijzer, indien nodig, de verwijsbrief. Is er behoefte aan jeugdhulp? Dan kom je mogelijk bij ons terecht. Met de juiste verwijzing hoef je zelf niets te betalen voor onze hulp. Ga naar ‘Werkwijze’ voor meer informatie hierover.

Cliënt aanmelden.

Ben jij een verwijzer en wil je iemand aanmelden voor jeugdhulp bij ons? Klik dan op onderstaande button.

Cliënt aanmelden

Oosterpoort

Met een brede kijk, een open houding én het vizier op de toekomst wil Oosterpoort haar zorg voor jongeren, jongvolwassenen en gezinnen elke dag een beetje beter maken.

Contact

0412 - 46 53 00
info@oosterpoort.org
Hoofdkantoor Oss: Kamperfoeliestraat 60, 5342 CX Oss

Kantoor Den Bosch: Rompertsebaan 66, 5231GT Den Bosch

Keurmerken