Langdurige opvang

Soms zijn de problemen zo groot dat de ouders niet meer in staat zijn om voor hun kind te zorgen. Het is dan het noodzakelijk dat een kind of jongere voor langere tijd ergens anders wordt opgevoed. In een zo normaal mogelijke opvoedingssituatie. Wij bieden opvang in de vorm van een pleeggezin of een gezinshuis

Opvang in een pleeggezin

Wat is pleegzorg?
Pleegouders zijn vrijwilligers die een kind van een ander opvangen omdat thuis wonen niet meer gaat. Deze kinderen of jongeren hebben vaak veel meegemaakt. Een pleeggezin biedt veiligheid, rust en structuur. Zo kan het kind of de jongere zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Groot worden in een stabiel gezin is voor kinderen buitengewoon belangrijk. Omdat opgroeien in een omgeving met veel problemen hun ontwikkeling kan belemmeren.

Hoe werkt pleegzorg?
Bij langdurige pleegzorg neemt het pleeggezin de opvoeding van de ouders over. Vaak tot het kind volwassen is. Dit wordt vastgelegd in een opvoedingsbesluit. Hierin staat ook dat terugkeer naar de ouders niet meer aan de orde is. Het is een laatste redmiddel als alle andere opties om terug naar huis te gaan grondig zijn onderzocht.

De pleegouders zijn voortaan verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind. In het belang van het kind blijft de ouder echter een belangrijke rol in diens leven spelen. Waar mogelijk en met een nieuwe invulling. Pleegouders en ouders werken hiervoor samen binnen een zorgteam.

<h2>Opvang in een gezinshuis</h2>

Opvang in een gezinshuis

Wat is een gezinshuis?
Een gezinshuis is een kleinschalige woonvorm in gezinsverband voor kinderen van 4-18 jaar. De opvoeding is in handen van enkele vaste, professionele opvoeders: een gezinshuisouder en een ondersteunend pedagogisch medewerker. Zij vormen de vaste basis en bieden 7 dagen per week en 24 uur per dag veiligheid, rust en professionele begeleiding.

Wij hebben gezinshuizen op verschillende locaties in de regio noordoost Noord-Brabant. Deze gezinshuizen zijn normale woningen in een gewone woonwijk.

Hoe werkt een gezinshuis?
De behandeling en begeleiding van de kinderen en jongeren vindt plaats tijdens alledaagse bezigheden. De begeleiders werken samen met de kinderen en jongeren aan vermindering van gedragsproblemen, een positieve ontwikkeling naar meer zelfstandigheid en naar een goede relatie met het gezin van herkomst.

Hulp nodig?

Om in aanmerking te komen voor langdurige opvang in een pleeggezin of gezinshuis heb je een verwijzing nodig. Een professional van een jeugd- of wijkteam, Centrum Jeugd en Gezin, een leerkracht, interne begeleider, huisarts of jeugdarts kunnen je doorverwijzen. Elke gemeente regelt jeugdhulp op een andere manier. Vraag bij jouw gemeente na hoe zij het hebben geregeld. Heb je wel hulp nodig? Neem dan contact met ons op. Ben je een professional, ga dan naar Verwijzers.