Tijdelijke opvang

Soms is het lastig om een kind thuis op te voeden omdat de problemen binnen het gezin te complex zijn. Of omdat het kind of jongere zelf ernstige problemen heeft. Dan kan het beter zijn dat de jongere tijdelijk ergens anders woont waar hij of zij begeleiding krijgt van gespecialiseerde hulpverleners. Wij bieden verschillende mogelijkheden.

Behandelgroepen

Wat is een behandelgroep?
Een behandelgroep is een plek waar jongeren onder begeleiding samenwonen. De jongeren zijn er overdag maar ook ’s nachts. De hulpverleners zijn er 24 uur per dag. Deze 24-uurshulp is altijd in combinatie met ambulante gezinsbegeleiding. We hebben twee behandelgroepen in onze regio. Één voor kinderen van 12-16 jaar en één voor kinderen van 15-18 jaar. Een behandelgroep bestaat uit maximaal 9 jongeren.

Hoe werkt een behandelgroep?
Tijdens hun behandeling verblijven jongeren tijdelijk in een behandelgroep en wonen dus niet meer thuis. Tegelijkertijd wordt het gezin begeleid. De gezinsbegeleiders werken nauw samen met de begeleiders op de behandelgroep. Behandeling op een behandelgroep duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar. Dit is afhankelijk van de ernst van de problemen en het toekomstperspectief.

Trajecthuis

Wat is een trajecthuis?
Een trajecthuis is een tijdelijke woonplek voor jongeren van 15-18 jaar met gedragsproblemen en/of milde psychiatrische problemen. In een trajecthuis is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. De begeleiding richt zich op de dagelijkse verzorging, het alledaagse leven, omgang met andere mensen, werk of school, vrije tijd en toekomstmogelijkheden. Trajecthuizen zijn normale huizen in een woonwijk. Oosterpoort heeft twee trajecthuizen. Een verblijf duurt maximaal 1 jaar.

Hoe werkt een trajecthuis?
Elke jongere volgt een eigen traject om zijn situatie te verbeteren. Een trajecthuis kent 4 verschillende trajecten. Bij alle 4 de trajecten wordt het gezin betrokken.

  • Observatie- en oriëntatietraject
  • Zelfstandigheidstraject
  • Overbruggingstraject
  • Terug-naar-huis-traject

Een traject start met een observatieperiode van 6 tot 12 weken. Hierin kijken we wat de mogelijkheden zijn voor hulp. Na deze periode wordt duidelijk waar we samen met de jongere naartoe kunnen werken. Vervolgens wordt er een duidelijk stappenplan uitgezet om het doel te halen. In een trajecthuis staat het oefenen van bepaalde vaardigheden centraal. Neem voor meer informatie over de verschillende trajecten contact met ons op.

Benieuwd hoe een trajecthuis er van binnen uitziet? Bekijk onderstaand filmpje dat met hulp van oud-cliënten is gemaakt van één van de trajecthuizen.

Hulp nodig?

Om in aanmerking te komen voor verblijf op een behandelgroep of in een trajecthuis is een verwijzing voor jeugdhulp nodig. Deze verwijzing kan een huisarts, Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) of een gecertificeerde instelling zoals Jeugdbescherming Brabant geven. Lijkt terugkeer naar huis bij voorbaat niet haalbaar? Dan hebben we ook mogelijkheden voor langdurige opvang.