Werkwijze

Om jou op de best mogelijke manier te kunnen helpen, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Iedereen die in aanmerking komt voor jeugdhulp doorloopt een aantal stappen. De stappen die voor iedereen gelden, lichten we hieronder toe.

1 Aanmelden via een verwijzer

Voor onze hulp heb je altijd een verwijsbrief nodig. Een verwijzer bekijkt samen met jou wat er aan de hand is en waarmee je het beste geholpen lijkt. Daarnaast regelt een verwijzer indien nodig voor jou de verwijsbrief. Is er behoefte aan specialistische jeugdhulp? Dan kom je mogelijk bij ons terecht. Met de juiste verwijzing hoef je zelf niets te betalen voor onze hulp.

Verwijzers
Voorbeelden van personen en organisaties die je kunnen doorverwijzen:

 • leerkracht
 • mentor
 • interne begeleider
 • schoolmaatschappelijk werker
 • huisarts
 • jeugdarts
 • jeugdprofessional basisteam
 • sociaal wijk team
 • centrum voor jeugd & gezin
 • Jeugdbescherming Brabant
 • William Schrikker Groep

Aanmelden
Alleen verwijzers kunnen een kind, jongere of gezin aanmelden.
Dit kan via het aanmeldformulier op onze website.

Aanvraag in behandeling
Na ontvangst van de aanmelding nemen onze collega's van het Servicepunt Klanten en Teams de aanvraag in behandeling. Hiervoor werken we samen met jouw verwijzer en jouw gemeente. Jouwegemeente bepaalt namelijk of jeugdhulp nodig is. En of wij de aangewezen organisatie zijn om die hulp te bieden. Na de aanmelding krijg je gemiddeld binnen vier weken een uitnodiging voor een intakegesprek. De hulp start uiteindelijk pas als de gemeente akkoord heeft gegeven.

Vragen over aanmelding
Heb jij vragen over je aanmelding? Bel of mail ons dan gerust.

Contact opnemen

2 Kennismaken

Intakegesprek
Als de aanmelding is afgehandeld, plannen we een intakegesprek. Hiervoor hebben we de volgende zaken nodig:

 • Ingevulde vragenlijst (deze ontvang je na je aanmelding en stuur je naar ons op)
 • ID of paspoort (deze neem je mee naar het intakegesprek)

Tijdens de intake bespreken we samen goed jouw vraag. Welke problemen spelen er? Wat is de hulpvraag? Wat wil je bereiken? Wie staan er in je omgeving voor je klaar? Als we genoeg weten, maken we gezamenlijk de afweging of wij jou verder kunnen helpen. Zo ja, dan word je zo snel mogelijk aan een definitieve hulpverlener gekoppeld. Let op: dit is niet per se degene van het intakegesprek. Zo niet, dan geven wij je graag advies voor een alternatief.

Startgesprek
Als wij je kunnen helpen, volgt er een startgesprek. Je hebt inmiddels één contactpersoon waar je met jouw vragen terecht kunt. Zo hoef je maar een keer je verhaal te doen. Vertrouwen, veiligheid en samenwerking staan voorop. Daarnaast is een persoonlijke klik met je hulpverlener erg belangrijk.

Vervolgens maakt de hulpverlener samen met jou een hulpverleningsplan. Hierin staan jouw doelen en de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, beschreven. Thuis, in jouw vrije tijd en op school.

<h3>3 Team samenstellen</h3>

3 Team samenstellen

Samen met jouw hulpverlener bepaal je welke personen in jouw omgeving je kunnen helpen bij het behalen van jouw doelen. Deze personen kunnen de ouder/verzorger, overige gezinsleden, leraren, mentoren en andere belangrijke personen zijn. Dit team bestaat uit het kind, de ouder/verzorger, overige gezinsleden en andere belangrijke personen die kunnen bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen. Zij worden nauw betrokken bij jouw proces. Maken jullie nieuwe afspraken? Dan leg je deze steeds weer vast in het hulpverleningsplan.

4 Aan de slag

Jullie gaan aan de slag met het behalen van de doelen. Met de vaste contactpersoon aan jullie zijde! We werken samen aan oplossingen. Maar jij houdt zelf zo veel mogelijk de regie. Het kan zijn dat bepaalde begeleiding op een gegeven moment niet meer nodig is. Of dat er behoefte ontstaat aan andere professionele ondersteuning.

5 Evalueren

Vooraf is vastgesteld hoelang de hulp plaatsvindt, loopt dit tegen het eind? Dan is er een evaluatiegesprek. Hierin kijken we of de doelen zijn behaald en de problemen zijn opgelost. Kunnen jullie op eigen kracht verder? Dan ronden we de jeugdhulp af en maken we een eindverslag. Hierin staat de reden van het beëindigen van de jeugdhulp.

Is er toch meer hulp nodig? Dan bekijken we de situatie opnieuw en beginnen we weer bij een startgesprek. Het tijdstip van evalueren en de manier van afronden bespreek je met je vaste contactpersoon. Ook de nazorg is op maat en persoonlijk.

<h3>6 Wachttijden</h3>

6 Wachttijden

We bieden verschillen hulpvormen aan. Iedere hulpvorm heeft een verschillende wachttijd.

We maken onderscheid tussen de aanmeldingswachttijd en de behandelwachttijd. De aanmeldingswachttijd is het aantal weken vanaf de datum dat de aanmelding compleet is. De behandelwachttijd is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. Wachttijden kun je opvragen bij het Servicepunt Klanten en Teams via 0412 46 53 00.

Meer informatie

Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen met de problemen thuis of op school? Op wat we doen zie je wat we aan mogelijkheden bieden. Uiteraard bepalen we samen met welke vorm van hulp jij het meeste geholpen bent. Nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.