Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Wij

Missie en visie

OOSTERPOORT – álle jeugd een toekomst

Sinds de oprichting in 1999 is Oosterpoort uitgegroeid tot een toonaangevende organisatie op het gebied van specialistische jeugd- en opvoedhulp met ruim 200 werknemers en 500 pleeggezinnen.

Onze kracht: passende hulpverlening en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen die het niet redden vanwege complexe problematiek. Het doel: álle jeugd een toekomst, álle jeugd een kansrijke deelname aan de maatschappij bieden.
De cliënt heeft de regie. In nauwe samenwerking met én aansluitend op de basisteams, het netwerk van de cliënt en onze andere ketenpartners leveren wij maatwerk door middel van gespecialiseerde ambulante hulp, crisisinterventie, pleegzorg, hulp in gezinshuizen, behandelgroepen, opleidingen en trainingen. Dit doen we door de inzet van onze kennis en vaardigheden, hulp en ondersteuning van onze gespecialiseerde medewerkers.

Missie

Oosterpoort is er voor kinderen, jongeren en gezinnen in de knel. Onze missie, “Samen met kinderen, jongeren en hun gezinnen, in aansluiting op basiszorg en in samenwerking met netwerkpartners,  toewerken naar een kansrijke deelname aan de maatschappij”, draait om het creëren van een veilige omgeving voor de kwetsbare jeugdige, op weg naar de toekomst. Daarbij benutten we de eigen kracht van de jeugdige, groot en klein, het gezin, de omgeving én kennis en kunde van onze medewerkers.

Visie

De visie van Oosterpoort : "Álle jeugd een toekomst." We zijn vastbesloten om kinderen, jongeren en gezinnen die het alleen niet redden te helpen, te ondersteunen en te activeren. Dit doen we door zo veel mogelijk samen te werken in de thuis- en schoolomgeving en met het netwerk.

Met een gezonde dosis spanning kijken we uit naar de toekomst. We bouwen daarbij voort op eerder behaalde resultaten en verkennen daarnaast nieuwe terreinen zoals e-hulp, onderwijs en andere doelgroepen. We zijn vastberaden om op al deze terreinen de rol van inspirerende organisatie te vervullen. Een organisatie die continu vooruit kijkt.

Top