Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Wij

Kwaliteit

GGZ-instelling

Oosterpoort is naast een specialistische instelling voor jeugd- en opvoedhulp een erkende instelling voor GGZ-hulp. De kwaliteit voor de GGZ-hulp wordt getoetst door Stichting Benchmark GGZ (SBG).

SBG is een onafhankelijk kenniscentrum bestuurd door vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met als doel de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door transparantie te bieden over behandeluitkomsten.

GGZ kwaliteitsstatuut

In het kwaliteitsstatuut lees je hoe Oosterpoort kwalitatief goede en passende zorg verleent binnen het segment GGZ. Dit statuut beschrijft hoe wij vorm geven aan het zorgproces. In het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen.

Top