Beter passende jeugdhulp in een betaalbaarder zorgstelsel.

Vanaf 2017 hebben de 15 gemeenten uit de regio NO-Brabant de handen ineen geslagen om de jeugdhulp in de regio's te transformeren. Het doel van de transformatie was om beter passende jeugdhulp te creëren in een betaalbaar regionaal jeugdhulpstelsel. Uit de evaluatie eind 2020 is gebleken dat het transformatieproject zeer succesvol is verlopen.

210302-Persbericht-Transformatieopgaven-Noordoost-Brabant.pdf