Leg samenplaatsing broers en zussen vast in wet

Kinderrechtenorganisaties Defence for Children en SOS Kinderdorpen roepen op om samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing wettelijk vast te leggen. Dit gebeurt in de praktijk niet altijd. De overheid heeft ook een belangrijke verantwoordelijkheid in het mogelijk maken van samenplaatsingen door ervoor te zorgen dat er voldoende pleeggezinnen en gezinshuizen zijn om broers en zussen samen op te vangen. Dat staat in het rapport ‘Samenplaatsing van broers en zussen bij uithuisplaatsing: een gunst of kinderrecht?’

In de praktijk worden broers en zussen niet altijd samen geplaatst, ook als dat wel in hun belang was geweest. Daarom staat in het rapport de aanbeveling om de wet aan te passen zodat broers en zussen samen geplaatst moeten worden bij uithuisplaatsing, tenzij uit onderzoek blijkt dat dit niet in het belang van (één van) de kinderen is.

Voldoende pleeggezinnen taak van overheid

Dat broers en zussen niet samen in een pleeggezin terecht komen heeft vaak ook te maken met praktische belemmeringen. Zoals het gebrek aan pleeggezinnen en gezinshuizen waar zij samen terecht kunnen. Een aanpassing van de wet is volgens Defence for Children en SOS Kinderdorpen dan ook niet voldoende. Het rapport laat zien dat hier een belangrijke taak voor de overheid ligt. De overheid is verantwoordelijk voor kinderrechten. Dit betekent ook dat de overheid ervoor moet zorgen dat er voldoende pleeggezinnen en gezinshuizen zijn waar broers en zussen samen kunnen verblijven.

Lees meer over het rapport op de site van Defence for Children of download het volledige rapport.