Logo Oosterpoort

Groots (mee)denken over kleinschalig verblijf.

Oosterpoort wil de manier van verblijf transformeren naar kleinschalige woonvormen waarin 4 tot maximaal 6 jongeren bij elkaar wonen/verblijven.

19 mei 2022

Oosterpoort wil de manier van verblijf transformeren naar kleinschalige woonvormen waarin 4 tot maximaal 6 jongeren bij elkaar wonen/verblijven. Deze wens komt voort uit ons meerjarenbeleidsplan en sluit aan bij de landelijke ontwikkeling. Om tot de belangrijkste ingrediënten te komen waaraan kleinschalig verblijf moet voldoen om succesvol te zijn, organiseren wij op 30 juni een inspiratiebijeenkomst voor (creatief denkende) stakeholders die wensen, behoeften, kennis of ervaring hebben met kleinschalig verblijf en deze met ons willen delen. De opgehaalde informatie nemen we mee in onze visie op kleinschalig verblijf.

“Kleinschaligheid biedt meer mogelijkheden voor ‘zo gewoon mogelijk’ opgroeien.”

Wij nodigen cliënten, oud-cliënten, medewerkers, verwijzers, ketenpartners, financiers, beleidsmakers, inkopers, wethouders, opleiders en politiek uit de regio Noord-Brabant uit om vanuit eigen expertise mee te denken over onze zorgvraag: help ons onze visie op kleinschalig verblijf te vormen die voldoet aan de wens van onze belanghebbenden en toekomstbestendig is. Geen idee is te gek! Buiten de kaders in mogelijkheden denken, waarin de technologische ontwikkelingen worden meegenomen. Alle mogelijkheden zijn kansen die we wellicht kunnen ombuigen naar realistische ontwikkelingen voor ons kleinschalig verblijf.

Wanneer:   30 juni 2022
Tijdstip:      14.00 uur – 16.30 uur, met aansluitend een borrel tot 18.00 uur
Locatie:       volgt (regio Noordoost-Brabant)

Meedoen?
Denk je dat je vanuit jouw expertise/werkervaring een mooie bijdrage kunt leveren tijdens deze inspiratiebijeenkomst, dan nodigen we je van harte uit! Meer informatie en aanmelden kan via Corine van Wijchen: c.vanwijchen@oosterpoort.org of 0412 – 46 53 00.

Deel dit artikel via één van onderstaande kanalen.

Oosterpoort

Met een brede kijk, een open houding én het vizier op de toekomst wil Oosterpoort haar zorg voor jongeren, jongvolwassenen en gezinnen elke dag een beetje beter maken.

Contact

0412 - 46 53 00
info@oosterpoort.org
Kamperfoeliestraat 60, 5342 CX Oss

Keurmerken

© 2022 - Oosterpoort