Logo Oosterpoort

Oosterpoort behaalt hoogste trede Prestatieladder Socialer Ondernemen .

Oosterpoort biedt op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

23 mei 2023

Oosterpoort heeft de hoogste trede (3) behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn we uiteraard enorm trots op! Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Oosterpoort op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Oosterpoort op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Sociaal ondernemen onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de  PSO-animatie (PSO in twee minuten).

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vijf prestatieniveaus: de Aspirant-status, Basistrede, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Wij zijn er enorm trots op dat we de hoogste trede hebben behaald!

Deel dit artikel via één van onderstaande kanalen.

Oosterpoort

Met een brede kijk, een open houding én het vizier op de toekomst wil Oosterpoort haar zorg voor jongeren, jongvolwassenen en gezinnen elke dag een beetje beter maken.

Contact

0412 - 46 53 00
info@oosterpoort.org
Hoofdkantoor Oss: Kamperfoeliestraat 60, 5342 CX Oss

Kantoor Den Bosch: Rompertsebaan 66, 5231GT Den Bosch

Keurmerken