Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Hoe werken wij?

Hoe

Stap voor stap

Misschien vind je ons via je huisarts, een jeugdprofessional van een basisteam, een leerkracht op de school van je kind of een interne begeleider. Deze verwijzers bekijken eerst met jou en je kind welke problemen er precies zijn en waarmee jullie het beste geholpen zijn.

Hulp vragen. Als moeder voelt dat als enorm falen. Maar nu weet ik beter: ik werk hard om weer een goede moeder voor haar te kunnen zijn.

1

Aanmelding

Is er behoefte aan specialistische jeugdzorg of een combinatie van jeugdhulpverlening? Mogelijk kom je dan bij ons terecht, als de verwijzer adviseert dat Oosterpoort jou de juiste hulp kan bieden. Nadat de verwijzer jouw kind heeft aangemeld, neemt het Servicepunt Klanten en Teams de aanvraag in behandeling. De gemeente bepaalt of jeugdhulp nodig is aan de hand van jouw aanvraag. Oosterpoort werkt hierin samen met de verwijzer en met de gemeente, dit proces kan tot zes weken in beslag nemen. 

Indien je na jouw aanmelding vragen hebt, kun je bellen met 0412 465 300 of een mail sturen naar info@oosterpoort.org

Als jouw aanmelding compleet is, wordt er een intake gesprek ingepland. Daarna krijg je van ons één contactpersoon op wie je altijd kunt rekenen voor ondersteuning en advies. Vaak is dit een ambulant gezinsbegeleider. 

2

Plan van aanpak

Wat is de hulpvraag? Wat willen jullie bereiken? En wie in jullie omgeving staan er voor je klaar? Bij deze stap deel je jullie verhaal. Een persoonlijke klik met de contactpersoon is daarbij natuurlijk erg belangrijk. Als het kan, ontwikkelen we één persoonlijk plan van aanpak. Hierin staan de afspraken die we met elkaar maken en hoe we werken aan verandering; thuis, in je vrije tijd en op school.

3

Samenstellen team

Samen met jullie contactpersoon stellen jullie een zorgteam samen. Dit team bestaat uit je kind, jezelf (ouder/verzorger), andere gezinsleden én andere belangrijke personen die kunnen bijdragen aan het behalen van jullie doelen. Denk aan familieleden, vrienden, trainers en onderwijs- of zorgprofessionals. Zij komen met een bepaalde frequentie samen en maken afspraken die weer vastgelegd worden in het plan van aanpak.

4

Start jeugdhulp

Samen met het team ontwikkelen jullie een oplossing die zo veel mogelijk is afgestemd op jullie situatie. Het kan zijn dat bepaalde begeleiding op een gegeven moment niet meer nodig is. Of dat er behoefte ontstaat aan andere professionele ondersteuning. Hoe dan ook: jullie houden zelf de regie. En de vaste contactpersoon blijft aan jullie zijde staan!

5

Afronding en nazorg

Zijn de doelen behaald? Kunnen jullie op eigen kracht verder? Dan start de afronding van onze jeugdhulp. Hoe dit in zijn werk gaat, is al eerder met jullie contactpersoon besproken: ook onze nazorg is op maat en persoonlijk. 

Wij

Mensen zijn onze kracht

Oosterpoort is een organisatie voor jeugdhulp. Waar onze kracht ligt? Bij onze mensen én bij de mensen met wie wij werken. Samen gaan we aan de slag met onze partners in jeugdhulp én de kinderen, jongeren en gezinnen zelf. Eigen kracht en regie, kwaliteit en veiligheid zijn altijd leidend.

Samen

Samen vinden we de juiste weg

Oosterpoort werkt samen met partners voor specialistische jeugdhulp. Maar alleen als jullie daar zelf ook achter staan. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een heftige scheiding, ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen, verslaving of een trauma. Samen vinden we de juiste weg!

Top