Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Wij

Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten zeggenschap hebben over de jeugdhulp die wij bieden. Als cliënt weet je namelijk het beste wat goed gaat en wat beter kan. Wil je meepraten om de kwaliteit van onze jeugdhulp te verbeteren? Hecht je waarde aan participatie, medezeggenschap, tevredenheid en belangenbehartiging van cliënten? Je bent van harte welkom bij onze cliëntenraad!

Waarom de cliëntenraad?

De cliëntenraad houdt actief toezicht op het beleid en bewaakt de kwaliteit van de zorg van Oosterpoort. De cliëntenraad werkt hierbij samen met het jongerenplatform.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad is een overleggroep van ouders en verzorgers van kinderen en jongeren die hulp krijgen van Oosterpoort. De cliëntenraad bespreekt allerlei onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Vaak volgt hierop een advies aan de organisatie of het bestuur. Daarnaast vraagt Oosterpoort zelf regelmatig advies aan de cliëntenraad. Voor sommige onderwerpen is het bestuur dat wettelijk verplicht. De raad organiseert ook interessante informatiebijeenkomsten voor cliënten, vaak over actuele onderwerpen.

Werkgroepen en cliëntinspecties

Leden van de cliëntenraad zijn via allerlei werkgroepen actief binnen de organisatie. Daardoor kunnen zij op allerlei fronten met Oosterpoort meedenken. Bijvoorbeeld over thema’s als de transitie jeugdzorg, pleegzorg en de cliëntinspecties. De cliëntinspecties bestaan uit interviews voor en door cliënten zelf. De cliëntenraad is hiermee in 2014 gestart en presenteert ieder jaar de resultaten aan de organisatie.

Praktische informatie

De cliëntenraad vergadert maandelijks op het hoofdkantoor van Oosterpoort in Oss en stelt voor de bijeenkomsten zelf de agenda samen. Daarnaast is er regelmatig overleg met het bestuur. De leden van de raad besteden gemiddeld zes uur per maand aan hun taken voor de cliëntenraad. Hiervoor ontvangen zij een aanwezigheids-, reis- en onkostenvergoeding.

Meer informatie?

Als lid van de cliëntenraad heb je invloed op de jeugdhulp van Oosterpoort. Het is een leerzame ervaring in een setting die draait om samenwerking en gezelligheid. Wil je kennismaken  met een van de leden? Heb je een idee dat je met ons wilt delen? Of interesse om lid te worden? Wij horen het graag!

Neem contact op met Anita Blom, ondersteuningsfunctionaris cliëntparticipatie. Zij is te bereiken via clientenraad@oosterpoort.org en bel (0412) 46 53 00.

Waarom is de cliëntenraad zo belangrijk?

Dat kan niemand beter vertellen dan Edwin de Coster, lid van de cliëntenraad.

"Ik ben Edwin de Coster, 43 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen met een beperking. De medewerkers van de leefgroep waar mijn dochter verbleef, hebben mij in contact gebracht met de cliëntenraad. Van nature ben ik begaan met mensen en dit droeg ik uit naar de leefgroep. Zo ontstond de vraag van de hulpverleners of ik niet méér wilde doen voor cliënten van Oosterpoort.

In eerste instantie was ik een beetje afhoudend, want vergaderen..? Ik ben meer een doener dan een denker. Toch ben ik uiteindelijk aangetreden als lid van de cliëntenraad. Inmiddels ben ik een zeer actief lid. Ik krijg de kans om cursussen te volgen en voel mij erg betrokken bij Oosterpoort.

Vooral het feit dat ik mijn bijdrage kan leveren aan het waarborgen van de zorg die Oosterpoort biedt, geeft mij veel voldoening.
Jeugdzorg is complex en vaak zien wij als ouders door de bomen het bos niet meer. Dit moet anders. Als lid van de cliëntenraad krijg ik de kans om de zorg dichter bij de mens te krijgen, daar waar het om draait!

Ik wil de taal van de zorg vereenvoudigen, begrijpelijk maken. Dat is een van mijn doelstellingen die ik wil behalen via de cliëntenraad. Wat mij tot op heden het meest heeft verrast binnen de cliëntenraad is dat de medewerkers van Oosterpoort zo
open staan voor de mening en ideeën die wij aandragen. Onze mening maakt verschil. Het is voor mij heel veel waard om lid te zijn van de cliëntenraad!"

Top