Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Wij

Privacyreglement cliëntgegevens

Voor de uitvoering van de hulp is het nodig dat wij persoonlijke gegevens van het gezin vastleggen in een dossier. We beschrijven ook hoe de hulpverlening verloopt en al die gegevens bewaren we in dit dossier.

Oosterpoort gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens. We gebruiken hiervoor een privacyreglement. Hierin staat beschreven:

  • Wat in jouw dossier staat.
  • Wie toegang tot het dossier heeft.
  • Hoe de geheimhouding is geregeld.
  • Jouw rechten over het dossier.
  • De afspraken over het bewaren en vernietigen van dossiergegevens.

Heb je vragen over het dossier of over de privacyregels, neem dan contact op met je hulpverlener.

Top