Logo Oosterpoort

Over ons.

Met een integrale kijk, een open houding en het vizier op de toekomst maken wij onze zorg voor kinderen en jongeren op weg naar volwassenheid én hun gezinsleden elke dag een beetje beter. Met perspectief en zo min mogelijk zorgen. Op weg naar veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

Dit borgen wij door tijdig kansen te zien en samen te benutten. Te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen. We zien het kind én de mensen erachter.

In een actief samenspel tussen kind, ouder(s), school en zijn of haar netwerk stellen wij samen scherp. We zoomen in en zoomen uit. Onomwonden. Op zoek naar de meest ideale route. Zodat ontwikkeling vrij spel krijgt en we samen weer verder durven te kijken.

Onze missie.

Veilig, gezond en kansrijk opgroeien, dat gunnen wij ieder kind. Hieraan bijdragen is onze belangrijkste opdracht. Wij zijn er voor jongeren en jongvolwassenen die vastlopen of dreigen vast te lopen en voor het gezin waarin zij opgroeien. Dit doen we niet alleen, maar samen met ouders en anderen die belangrijk zijn voor de jongere.

Onze visie.

Wij maken ons sterk voor een wereld waar jongeren te allen tijde opgroeien in een veilige gezinssituatie. We doen er dus alles aan om kinderen en jongeren thuis te laten wonen in hun vertrouwde omgeving. Onze specialistische jeugdhulp vindt daarom vooral plaats binnen het gezin en is zo kort mogelijk. Is het niet mogelijk om thuis de juiste zorg te verlenen, dan bieden we opvang buiten het gezin, waar nodig in combinatie met ambulante jeugdhulp. Maar ook dan is onze hulp er altijd op gericht om het kind weer naar huis te laten gaan of te laten opgroeien in een vervangende gezinssituatie. Om de start zo kansrijk mogelijk te maken zijn wij er, indien gevraagd, ook op weg naar zelfstandigheid.

Ik wil meer weten

Wij helpen.

Wat zo belangrijk is; een veilige, kansrijke toekomst voor kinderen en jongeren.

Hulp bij

Jongeren en gezinnen met diverse problematiek
  • Gezinnen met multiproblematiek
  • Jongeren met problematische gehechtheid
  • Jongeren met specifieke psychische en ontwikkelingsproblemen
Hulp bij

Hoe we helpen

Onze verschillende vormen van hulp
  • Hulp bij opvoeden en opgroeien
  • Tijdelijk verblijf
  • Pleegzorg en gezinshuizen
Hoe we helpen

Maak kennis met de organisatie.

Bestuur en toezicht.

Samen lossen we het op
Oosterpoort staat onder leiding van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van Raad van Bestuur.
Lees meer ...

Medezeggenschapsraden.

Een stem binnen onze organisatie
De Cliëntenraad en de Pleegouderraad adviseren Oosterpoort.
Lees meer ...

Ervaringsverhalen.

Alle verhalen zijn waar gebeurd
Wij hebben al heel wat jongeren en gezinnen geholpen. Je leest hun verhalen en die van hulpverleners.
Lees meer ...

Onze algemene inkoopvoorwaarden.

Binnen Oosterpoort wordt bij de inkoop van producten en diensten gewerkt met de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) 2017. Deze AIVG zijn door de grote branches in de gezondheidszorg samen met NEVI (een grote inkoopvereniging voor bedrijfsleven) samengesteld.

Wij kunnen helpen.

Wij bieden specialistische hulp op maat bij opvoedings- en gedragsproblemen. Zijn er problemen thuis of op school die je binnen het gezin niet zelf kunt oplossen? Neem dan gerust contact met ons op. Dan kijken we samen hoe we jullie kunnen helpen.

Neem contact op

Oosterpoort

Met een brede kijk, een open houding én het vizier op de toekomst wil Oosterpoort haar zorg voor jongeren, jongvolwassenen en gezinnen elke dag een beetje beter maken.

Contact

0412 - 46 53 00
info@oosterpoort.org
Hoofdkantoor Oss: Kamperfoeliestraat 60, 5342 CX Oss

Kantoor Den Bosch: Rompertsebaan 66, 5231GT Den Bosch

Keurmerken