Bestuur en toezicht

Stichting Oosterpoort staat onder leiding van de bestuurder. De Raad van Toezicht overziet alle activiteiten. In onze jaarverslagen lees je alles over wat wij doen.

Hub Bloebaum

Bestuurder

Henry Goverde

Voorzitter Raad van Toezicht

Edwin Leenes

Lid Raad van Toezicht

Elisabeth Noot

Lid Raad van Toezicht

Ria Hendrikx

Lid Raad van Toezicht

Alexander Thijssen

Lid Raad van Toezicht

Het bestuursmodel van Oosterpoort

Oosterpoort heeft haar governancestructuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. We werken met een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen en één bestuurder. De taken van de bestuurder en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in statuten. Deze zijn verder uitgewerkt in een bestuursreglement en een reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en de bestuurder werken volgens de principes van de Governancecode Zorg.