Logo Oosterpoort

Bestuur en toezicht.

Stichting Oosterpoort staat onder leiding van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. In onze jaarverslagen lees je alles over wat wij doen.

Het bestuursmodel van Oosterpoort.

Oosterpoort heeft haar governancestructuur ingericht volgens het toezichtmodel. We werken met een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen en een Raad van Bestuur bestaande uit één persoon. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in statuten. Deze zijn verder uitgewerkt in een Reglement Raad van Bestuur en Reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur werken volgens de principes van de Governancecode Zorg.

Governance documenten
Statuten Oosterpoort
Reglement Raad van Toezicht
Reglement Raad van Bestuur
Reglement Auditcommissie van de Raad van Toezicht
Reglement Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht
Reglement Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht
Beleid op belanghebbenden
Beleid verantwoording onkosten en vergoedingen Raad van Bestuur
Rooster van aftreden Raad van Toezicht
Klokkenluidersregeling
Toezichtvisie Raad van Toezicht
Profielschets van de Raad van Toezicht

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Hub Bloebaum Bestuurder

Henry Goverde Voorzitter Raad van Toezicht

Edwin Leenes Lid Raad van Toezicht

Elisabeth Noot-van den Heuvel Lid Raad van Toezicht

Ria Hendrikx Lid Raad van Toezicht

Alexander Thijssen Lid Raad van Toezicht

Oosterpoort

Met een brede kijk, een open houding én het vizier op de toekomst wil Oosterpoort haar zorg voor jongeren, jongvolwassenen en gezinnen elke dag een beetje beter maken.

Contact

0412 - 46 53 00
info@oosterpoort.org
Kamperfoeliestraat 60, 5342 CX Oss

Keurmerken