Onze medezeggenschapsraden

Drie medezeggenschapsraden adviseren Oosterpoort. Dit zijn de cliëntenraad, de pleegouderraad en de ondernemingsraad. We gaan met hen in gesprek en geven ze een stem binnen onze organisatie.

We vinden het belangrijk dat onze cliënten zeggenschap hebben over onze hulpverlening. Als cliënt weet je als geen ander wat goed gaat en wat beter kan. We leren van de ervaringen van jongeren, ouders en pleegouders. We zijn dan ook voortdurend bezig met het verbeteren van onze hulpverlening. Deze moet goed zijn en er toe doen. Daarbij is het belangrijk dat we het samen doen.

Ook ons personeel heeft medezeggenschap over wat er in onze organisatie gebeurt. Zij worden vertegenwoordigd door onze ondernemingsraad.

<h2>Cliëntenraad</h2>

Cliëntenraad

Onze cliëntenraad houdt toezicht op het beleid van Oosterpoort en bewaakt de kwaliteit van de zorg. Hun doel is het vertegenwoordigen van de belangen van jongeren en ouders of verzorgers die jeugdhulp krijgen. Wil jij mee praten om de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren? Hecht je waarde aan participatie, medezeggenschap, tevredenheid en belangenbehartiging van cliënten? Je bent van harte welkom bij onze cliëntenraad.

Lees meer
<h2>Pleegouderraad</h2>

Pleegouderraad

Wij werken nauw samen met onze pleegouderraad. Zij zijn het advies- en overlegorgaan van en voor onze pleegouders. We vinden het belangrijk dat we weten hoe onze pleegouders denken over de jeugdhulp die wij bieden. Zij weten als geen ander wat er speelt en wat er beter kan.

Lees meer
<h2>Ondernemingsraad</h2>

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt onder andere de belangen van het personeel in een organisatie. De OR praat ook mee over bedrijfseconomische beslissingen en adviseert de bestuurder in deze.

Lees meer