Cliëntenraad

De cliëntenraad is een overleggroep van ouders en verzorgers van kinderen en jongeren die hulp krijgen van Oosterpoort. De cliëntenraad bespreekt allerlei onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Vaak volgt hierop een advies aan de organisatie of het bestuur. Daarnaast vraagt Oosterpoort zelf regelmatig advies aan de cliëntenraad. Voor sommige onderwerpen is het bestuur dat wettelijk verplicht. De raad organiseert ook interessante informatiebijeenkomsten voor cliënten, vaak over actuele onderwerpen.

Wat doet de cliëntenraad?

Leden van de cliëntenraad zijn via allerlei werkgroepen actief binnen de organisatie. Daardoor kunnen zij op allerlei gebieden meedenken met Oosterpoort. Bijvoorbeeld over thema’s als de transitie jeugdzorg, pleegzorg en de cliëntinspecties. De cliëntinspecties bestaan uit interviews voor en door cliënten zelf. De cliëntenraad startte hiermee in 2014 en presenteert ieder jaar de resultaten aan de organisatie.

Praktische informatie

De cliëntenraad vergadert maandelijks op ons hoofdkantoor in Oss en stelt voor de bijeenkomsten zelf de agenda samen. Daarnaast is er regelmatig overleg met het bestuur van Oosterpoort. De leden van de raad besteden gemiddeld zes uur per maand aan hun taken voor de cliëntenraad. Hiervoor ontvangen zij een aanwezigheids-, reis- en onkostenvergoeding (deze is verwerkt in de nieuwe aanwezigheidsvergoeding).

Meer informatie?

Als lid van de cliëntenraad heb je invloed op de jeugdhulp van Oosterpoort. Het is een leerzame ervaring. Daarbij zijn samenwerking en gezelligheid belangrijk. Wil je kennismaken met een van de leden? Heb je een idee dat je met ons wilt delen? Of interesse om lid te worden? Wij horen het graag!

Neem contact op met Edwin de Coster, ondersteuner cliëntparticipatie.

  • e.decoster@oosterpoort.org
  • 06 20 49 71 76

Of rechtstreeks contact met de cliëntenraad via clientenraad@oosterpoort.org of 0412 46 53 00. Klik hier om het Reglement cliëntenraad in te zien.