Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van Oosterpoort adviseert het bestuur als het gaat over ondernemingsbeleid en personeelsbelangen.

Wat is de ondernemingsraad?

De ondernemingsraad (OR) is een verplicht inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een onderneming met meer dan 50 werknemers. Een OR bestaat uit gekozen medewerkers die namens de achterban het overleg met de bestuurder voeren. De OR en de bestuurder overleggen over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De ondernemingsraad (OR) behartigt onder andere de belangen van het personeel in een organisatie. De OR praat ook mee over bedrijfseconomische beslissingen en adviseert de bestuurder in deze.

<h2>Wat wij doen</h2>

Wat wij doen

  • Minimaal 1 keer per maand overlegvergadering
  • Afspraken schriftelijk vastleggen
  • Achterban raadplegen
  • Deskundigen raadplegen
<h2>Taken en bevoegdheden</h2>

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).:

  • Zorgen voor voldoende werkoverleg
  • Zorgen dat er goede arbeidsomstandigheden zijn
  • Toezien dat regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd;
  • Ervoor zorgen dan medewerkers gelijk behandeld en beloond worden;
  • Erop toezien dat een bedrijf of organisatie gehandicapte werknemers en allochtonen in dienst neemt.

Wil jij meedenken?

De OR is benieuwd naar jouw inbreng! Neem hiervoor contact op met de OR via or-leden@oosterpoort.org.