Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Waarom pleegouders

Bij je eigen ouders opgroeien; voor veel kinderen is het de normaalste zaak van de wereld. Toch telt Nederland jaarlijks ruim 25.000 kinderen die voor korte of lange tijd in een pleeggezin wonen. Wil jij het verschil maken voor een kind? Uit overtuiging, vanuit je geloof of omdat je zelf pleegkind bent geweest? Of zoek je informatie over pleegzorg om te onderzoeken of het pleegouderschap wat voor je is? Neem contact op met Oosterpoort.

Pleegkinderen

Wat voor kinderen zijn pleegkinderen?

Pleegkinderen zijn op de eerste plaats kinderen. Net als elk kind gaan ze naar school, spelen ze buiten, hebben ze hobby’s én onhebbelijkheden. Maar daarnaast speelt er meer: thuis is hun ontwikkeling in gevaar. Denk aan een crisissituatie zoals het plotseling overlijden van een ouder, verwaarlozing of mishandeling. Vaak gaat het echter om een gezin waarbij de ouders (tijdelijk) niet voor hun kind kunnen zorgen. Er kan van alles aan de hand zijn: een kind met een beperking of ernstige gedragsproblemen, ouders met psychische of persoonlijke problemen of voortdurende onenigheid en heftige ruzies. Meestal is er sprake van meerdere problemen binnen het gezin.

Pleegouders

Je bent al pleegouder

Behoor jij tot die 500 pleeggezinnen met wie wij samenwerken? Bedankt! Om je een handje te helpen hebben wij wat praktische informatie bij elkaar gezet: de pleegzwijzer, informatie over pleegcontracten, het declaratieformulier, meldingen en de pleegouderraad.

Pleegouders

Welke mensen worden pleegouder?

Pleegouders zijn heel normale mensen. Ze zijn boven de 21 jaar en getrouwd of alleenstaand, hebben eigen kinderen of zijn kinderloos, zijn hetero of homo en komen uit alle hoeken van de samenleving. Wat hebben ze dan gemeen? Pleegouders zien pleegzorg als een commitment aan een kind, niet als een kwestie van ‘een kind in huis krijgen’. Ze willen een kind een fijne gezinssituatie bieden. Met zo veel mogelijk stabiliteit, warmte en veiligheid.

De mogelijkheden

Pleegzorg van a tot z

Pleegzorg van korte of lange duur. Of pleegzorg voor een dag, weekend of vakantie. Pleegzorg kent allerlei vormen en maten. Help bijvoorbeeld een gezin in je directe omgeving, omdat je als familielid, vriend(in) of buur betrokken bent. Je kunt uiteraard ook bij Oosterpoort terecht als je overweegt pleegouder te worden van een kind dat je nog niet kent. Wij begeleiden je van a tot z.

Samen

Persoonlijk en op maat

Oosterpoort biedt persoonlijke ondersteuning rondom pleegzorg: van advies, voortraject en de begeleiding van alle betrokkenen tot nazorg. Samen met jou als pleegouder, de ouders én het kind willen we één plan van aanpak ontwikkelen. Van mens tot mens, vanuit ieders eigen kracht én met veiligheid voorop.

Top