Benieuwd naar andere verhalen? Maak opnieuw je keuze
Naar het overzicht

Het verhaal van...

Oosterpoort heeft al heel wat pleeggezinnen, pleegkinderen en hun ouders begeleid. Achter iedere persoon schuilt een ander, bijzonder, verhaal.

Kijk maar eens SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL; een site vol mooie persoonlijke verhalen en video's.

Top