Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Samenwerking werkt!

Samen

Waarom werken we samen?

Kinderen en jongeren kunnen alleen groeien als ze écht gezien en gehoord worden.

Lees meer
Samen

Samen bouwen aan pleegzorg

Een huisje, boompje, beestje voor alle kinderen! 

Iedereen die pleegzorg een warm hart toedraagt kan Stichting Oosterpoort helpen met de zoektocht naar nieuwe pleegouders. Ook werving doen we samen. Voor de werving van nieuwe pleegouders en om het belang van pleegzorg meer zichtbaar te maken in de regio noordoost Noord Brabant werkt Stichting Oosterpoort samen met verschillende organisaties. Zo hangen sportverenigingen en scholen spandoeken op met een oproep om pleegouder te worden, organiseren gemeentes in onze regio in samenwerking met Oosterpoort voorlichtingsavonden over pleegzorg en leggen diverse bedrijven flyers neer voor bezoekers om mee te nemen. 

Lees meer
Ons netwerk

Met deze organisaties werken wij samen

ieder vanuit zijn eigen expertise en kracht!

Lees meer
Pleegouder

Ik ben pleegouder

Wij zijn trots op het mooie werk dat jij als pleegouder (samen met je gezin) belangeloos verricht voor een kind van een ander. Door goed met elkaar samen te werken bereiken we de mooiste resultaten!

Praktische ondersteuning kan je daar een handje bij helpen.

Lees meer
Samen

Pleegouderraad - de POR

Naast het externe netwerk werken wij ook nauw samen met onze pleegouderraad; een advies- en overlegorgaan van en voor pleegouders. Wij vinden het belangrijk te weten hoe onze pleegouders denken over de jeugdhulp die wij bieden. Zij weten als geen ander wat er speelt en wat er eventueel verbeterd of ontwikkeld zou kunnen worden.

Benieuwd naar onze POR?

Top