Bekijk het vanuit een
ander perspectief
Naar het overzicht

Waarom werken we samen?

Kinderen en jongeren kunnen alleen groeien als ze écht gezien en gehoord worden.

Een vaste contactpersoon voor jeugdhulp is dan ook erg belangrijk. Tegelijkertijd vragen sommige problemen om specifieke expertise. Hiervoor kunnen we de hulp van andere zorg- en onderwijsprofessionals inschakelen. Maar natuurlijk alleen in samenwerking en in overleg met degene om wie het gaat: samen vinden we de juiste weg!

 

  

Top