Bekijk het vanuit een
ander perspectief
Naar het overzicht

Met deze organisaties werken wij samen

ieder vanuit zijn eigen expertise en kracht!

Amarant, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Cello, ondersteuning aan mensen met een beperking

De La Salle, orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Dichterbij, ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk

Idris, behandelcentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking i.c.m. met (zeer) complex gedrag

GGZ Oost-Brabant, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg

Herlaarhof, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Maashorst, zorginstelling voor jeugdhulpverlening en speciaal onderwijs

Novadic-Kentron, netwerkorganisatie voor verslavingszorg

Oosterwijs, cluster 4-school met twee afdelingen: De Sterrenkijker en De Sonnewijser

De Sterrenkijker, cluster-4-school in Uden en Oss voor kinderen van 5 t/m 13 jaar

De Sonnewijser, voortgezet speciaal onderwijs in Tiel en Oss

Reinier van Arkel, aanbieder van psychische en psychiatrische hulpverlening

SWV PO 30.06, samenwerkingsverband passend onderwijs

SWV VO 30.06, samenwerkingsverband voorgezet onderwijs

Topaze, organisatie voor opvoedondersteuning en (tijdelijke) opvang

Top