Bekijk het vanuit een
ander perspectief
Naar het overzicht

Ik ben pleegouder

Wij zijn trots op het mooie werk dat jij als pleegouder (samen met je gezin) belangeloos verricht voor een kind van een ander. Door goed met elkaar samen te werken bereiken we de mooiste resultaten!

Praktische ondersteuning kan je daar een handje bij helpen.

Pleegwijzer

De pleegwijzer is een handig naslagwerk voor jou als pleegouder. Hierin staan de belangrijkste zaken waar je mee te maken krijgt, zoals financiële en wettelijke regelingen. Het document wordt regelmatig aangevuld of bijgesteld.

Ga naar de pleegwijzer (Tip: zoeken in een pdf kan met "CTRL + F").

Eén Loket

In de pleegwijzer vindt je ook informatie over Eén Loket. Eén Loket is voor onze pleegouders het eerste aanspreekpunt voor vergoeding van kosten die niet uit de pleegvergoeding betaald hoeven te worden. We streven naar zoveel mogelijk duidelijkheid en zekerheid over welke kosten gedeclareerd kunnen worden.

Belangrijk om te weten: Eén Loket betaalt alleen vergoedingen aan pleegouders en niet rechtstreeks aan derden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen vul je het declaratieformulier Eén Loket in. Stuur dit samen met de bijbehorende originele bonnen naar Oosterpoort. Ieder aanvraag wordt beoordeeld en als deze binnen de criteria van het overzicht bijzondere kosten valt, ontvang je binnen vier weken de betaling.

 

Vragen en bereikbaarheid

Neem gerust contact met ons op wanneer je vragen hebt over vergoedingen. Bel (0412) 46 53 00 of stuur een mail naar
pleegzorg@oosterpoort.org

Downloads

Pleegzorgcontracten

Pleegzorgcontracten kunnen best ingewikkel zijn. Hieronder staat per contract een korte toelichting ter verduidelijking van de materie.

Meldingen pleegzorg

Wanneerer er sprake is van incidenten, ongenoegens en (vermoeden van ) kindermishandeling moet je dit als pleegouder melden via een meldingensysteem. In geval van een melding zijn wij verplicht om zorg te dragen voor de nazorg aan pleegouders en (pleeg)kinderen.

Meldingen zijn belangrijk! Uiteraard om risico’s en missers naar de toekomst zo goed mogelijk te voorkomenom. Daarnaast kunnen we leren van wat er misging.

Wat melden?

  1. Een fout bij de behandeling van het pleegkind
  2. (Vermoedens van) kindermishandeling
  3. Agressie
  4. (Bijna) ongeval bij een pleegkind
  5. Ongenoegens van pleegouders, pleegkinderen en overige partijen
  6. Incidenten en calamiteiten

Hoe melden?

Download hieronder het meldingsformulier, vul het in en mail het naar meldingpleegouders@oosterpoort.org of stuur het naar

Oosterpoort pleegzorg,
t.a.v. Helma Olijslagers
Antwoordnummer 10523
5340 WB Oss

postzegel niet nodig

Voor uitgebreide informatie: handleiding Meldingen pleegouders.
Daarin lees je hoe je incidenten kunt melden en wat er met een melding gebeurt.

Heb je nog vragen over dit onderwerp, bespreek dit gerust met je pleegzorgbegeleider.
 

Downloads

Top