Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Wij

Pleegouderraad

De PleegOuderRaad (POR) van Oosterpoort is een advies- en overlegorgaan van en voor pleegouders. De POR bestaat uit een groep pleegouders die de belangen van pleeggezinnen behartigt. Daarvoor worden allerlei activiteiten uitgevoerd, zowel naar de pleeggezinnen als naar het management van Stichting Oosterpoort.

Als formeel medezeggenschapsorgaan heeft de POR bevoegdheden die zijn vastgelegd in het Reglement PleegOuderRaad.

De POR geeft advies aan de directie van Oosterpoort. Daarnaast wijst de POR de directie op zaken die niet goed lopen of meer aandacht verdienen. Ook stemt de POR wel of niet in met bijvoorbeeld nieuwe protocollen, voor zover die betrekking hebben op pleegouders. Vergaderingen zijn openbaar, je bent altijd welkom.

Regelmatig stellen we een vraag aan onze ‘schaduwPOR’. Als lid van de schaduwPOR ontvang je regelmatig een vraag waar we de mening van zoveel mogelijk pleegouders bij willen verzamelen. Je kunt je aanmelden voor de schaduwPOR via ons mailadres (pleegouderraad@oosterpoort.org).

Wat doen wij voor jou?

In de eerste plaats behartigt de POR jouw belangen. Maar de POR doet meer. Zij probeert knelpunten tijdig te signaleren en zo mogelijk te voorkomen. Zij onderzoekt beleidsstukken van Oosterpoort en geeft haar mening over de invloed hiervan op de pleegouders.

Adviseert de Pleegouderraad ook bij problemen?

Als je een probleem hebt op het gebied van pleegzorg dan horen wij dat graag. Wij bieden een luisterend oor en kunnen advies geven over te nemen stappen en procedures. Indien nodig kunnen we verwijzen naar de klachtenprocedure of de vertrouwenspersoon van Oosterpoort. Let wel, de POR is er niet voor persoonlijke problemen, maar jouw probleem kan ook het probleem van een ander zijn. Als blijkt dat een probleem zich bij meerdere gezinnen voordoet kunnen we wel actie ondernemen.

Contact

Voor meer informatie, een vraag, klacht of andere kwestie? Neem gerust contact op met de POR: pleegouderraad@oosterpoort.org

Vergaderschema

Heel regelmatig komt de POR bijeen. Wil je weten wanneer of wil je eens een openbare vergadering bijwonen? Op het vergaderschema vind je de data.

De leden

Wij zoeken nieuwe leden! Lees de informatie en meld je aan.

De POR bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden, de bezetting is momenteel als volgt:

  • Inge Melis – Voorzitter
  • Vacature – Secretaris
  • Ria van Veen – Lid
  • Moniek Debets – Lid
  • Anja van de Ven – Lid
  • Gerda Beck-den Boon – Lid
  • Monique van de Ven – Lid
  • Cor van de Ven – Lid
Top