Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Wij

Meldingen pleegzorg

  1. Oosterpoort is HKZ-gecertificeerd en dient zich aan de regels van deze kwaliteitsnorm te houden. In deze HKZ-norm is een apart hoofdstuk opgenomen waarin staat beschreven hoe onze pleegouders zaken als incidenten, ongenoegens en (vermoeden) van kindermishandeling kunnen melden via een meldingensysteem. In geval van een melding is Oosterpoort verplicht om zorg te dragen voor de nazorg aan pleegouders en (pleeg)kinderen.

We maken meldingen om te leren van wat er misging en om te proberen risico’s en missers naar de toekomst  te voorkomen. 

Wat melden?

  1. Een fout bij de behandeling van het pleegkind
  2. (Vermoedens van) kindermishandeling
  3. Agressie
  4. (Bijna) ongeval bij een pleegkind
  5. Ongenoegens van pleegouders, pleegkinderen en overige partijen
  6. Incidenten en calamiteiten

Hoe melden?

Een melding kan op verschillende manieren worden gedaan:
door op de website het digitale formulier in te vullen, door een meldingsformulier te downloaden en op te sturen (Oosterpoort, t.a.v. Helma Olijslagers, Antwoordnummer 10523, 5340 WB Oss. Postzegel niet nodig) of
door dit formulier te versturen per e-mail (meldingpleegouders@oosterpoort.org).

Uitgebreide informatie leest u in de handleiding Meldingen pleegouders. Daarin staat uitgebreid beschreven wanneer en hoe u incidenten kunt melden en wat er met een melding gebeurt.

Wanneer u vragen heeft over dit onderwerp kunt u uiteraard contact opnemen met uw pleegzorgbegeleider.

Top