Ik ben pleegouder

Behoor jij tot de 400 pleeggezinnen met wie wij samenwerken in Noordoost-Brabant? Dan willen je eerst vooral heel erg bedanken. Voor het feit dat jij één of meer pleegkinderen een toekomst biedt! Wij zijn trots op het werk dat jij al pleegouder (samen met jouw gezin) doet. Door goed samen te werken bereiken we de mooiste resultaten. Praktische ondersteuning kan je hierbij helpen.

<h2>Je staat er niet alleen voor</h2>

Je staat er niet alleen voor

Als pleegouder sta je er niet alleen voor. Vaak staat je omgeving klaar om een helpende hand te bieden. Net zoals dat bij eigen kinderen ook zou gaan. Daarnaast krijg je ondersteuning van jouw pleegzorgbegeleider en kun je terecht bij pleeggezinnen die net als jou een kind opvangen. Daarnaast is er ook nog de Pleegouderraad, die de belangen behartigt van alle pleegouders bij Oosterpoort.

Ook Stichting Oosterpoort is er graag voor jou. Omdat we het onze verantwoordelijkheid is om jou en je gezin zo goed mogelijk te ondersteunen. In onze uitgebreide ‘pleegwijzer’ vind je een berg aan praktische informatie. Op deze pagina behandelen we enkele belangrijke onderwerpen.

Pleegouderraad

Vergoedingen en regelingen

Als pleegouder heb je recht op verschillende vergoedingen en regelingen. Hieronder lichten we er een paar kort toe. In de pleegwijzer vind je hier meer informatie over. Heb je vragen over de vergoedingen? Neem dan gerust contact met ons op.


Pleegwijzer 2021
<h2>Pleegvergoedingen</h2>

Pleegvergoedingen

Wanneer een pleegkind in jouw gezin komt wonen, heb je recht op een vergoeding. Voor de zorg voor een pleegkind ontvang je als pleegouders een vergoeding per dag. Het bedrag per dag hangt af van de leeftijd van je pleegkind.

De vergoeding is bedoeld voor normale, terugkerende kosten voor de opvoeding en verzorging van pleegkinderen. Denk hierbij aan kosten voor voeding, inrichting, verwarming, zak- en kleedgeld, deelname aan maatschappelijke activiteiten zoals sport en andere ontspanning en kleine kosten voor onderwijs (pennen, agenda, schriften).

Je ontvangt de pleegvergoeding aan het einde van elke maand, via de financiële administratie van Oosterpoort. Als het pleegkind af en toe bij je komt (bij vakantie-, weekend-, of deeltijdpleegzorg), ontvang je alleen een vergoeding voor de dagen dat het kind bij jou verblijft.

<h2>Pleegvergoedingen 2021</h2>

Pleegvergoedingen 2021

Leeftijd kind - Bedrag per dag


0 t/m 8 jaar - €19,23

9 t/m 11 jaar - €19,49

12 t/m 15 jaar - €21,22

16 t/m 17 jaar - €23,43

18 jaar en ouder - €23,68

<h2>Vergoeding bijzondere kosten</h2>

Vergoeding bijzondere kosten

Wij zorgen voor de uitbetaling van andere kosten waar je als pleegouder eventueel beroep op kunt doen. Ouders blijven in principe financieel verantwoordelijk voor hun kind. Dit kan echter verschillen per situatie.
Soms heb je uitzonderingen. Als pleegouder kun je extra kosten maken die niet betaald kunnen worden uit de pleegvergoeding of toeslag. Dit noemen wij bijzondere kosten. Bij Stichting Oosterpoort hebben wij een samenwerkingsverband met de andere drie pleegzorgorganisaties in Noord Brabant (De Combinatie Jeugdzorg, Sterk Huis en Vigere) genaamd Eén Loket. Via Eén Loket kunnen pleegouders bijzondere kosten declareren die niet uit de pleegzorgvergoeding betaald hoeven worden.

<h2>Pleegzorgcontracten</h2>

Pleegzorgcontracten

Pleegzorgcontracten kunnen best ingewikkeld zijn. Hieronder staat per contract een toelichting ter verduidelijking.

Trainingen en modules

Er zijn voor een pleegkind is de belangrijkste factor om een goede pleegouder te zijn. Toch wordt er soms ook andere deskundigheid gevraagd van pleegouders. We vinden het belangrijk dat jij als pleegouder hierin kan investeren. Daarom bieden wij verschillende trainingen en modules aan. In onze agenda vind je deze en kun je je hiervoor aanmelden.

Agenda

Rechten van pleeggezinnen

Wanneer een pleegkind in jouw gezin woont heb je als pleegouder verschillende rechten. Je hebt in ieder geval recht op begeleiding vanuit jouw pleegzorgorganisatie. Daarnaast heb je recht op onder meer pleegvergoeding en pleegzorgverlof (zie eerder op deze pagina).

Recht op begeleiding
Als pleeggezin heb je recht op ondersteuning en begeleiding van een professionele pleegzorgbegeleider. Deze begeleider is jouw aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en praktische zaken. Je kunt hem of haar ook inschakelen bij contacten met de ouders van je pleegkind.

Recht op informatie
Pleeggezinnen kunnen altijd informatie opvragen over de pleegzorgplaatsing en -werking. Wanneer een pleegkind in jouw pleeggezin komt wonen heb je ook recht op informatie over het kind en zijn of haar geschiedenis.Recht op een klachtenprocedure
Oosterpoort probeert jou zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat je op een bepaald moment ergens tegenaan loopt. Misschien ben je ergens ontevreden over of heb je vragen. Aarzel niet om je suggesties, vragen of klachten te melden bij Helma Olijslagers via pleegzorg@oosterpoort.org.
Jouw mening over onze hulpverlening is voor ons van groot belang. Zo voorkomen we missers in de toekomst.

Recht op pleegvergoeding
Pleegouders die pleegkinderen opvangen in hun gezin krijgen hiervoor een vergoeding. Deze varieert tussen de 18 euro en 23 euro per dag. De vergoeding is onder meer afhankelijk van de leeftijd. De exacte vergoedingen vind je in de tabel eerder op deze pagina.

Recht op pleegzorgverlof
Bij langdurige plaatsing heb je als pleegouder recht op verlof. Deze bestaat uit maximaal 4 weken aaneengesloten betaald verlof. Tijdens dit verlof heb je recht op een pleegzorguitkering. Dit verlof kan je werkgever aanvragen bij het UWV. Hij of zij heeft hiervoor wel bewijs nodig waaruit blijkt dat de pleegzorgplaatsing doorgaat.

Pleegzorg meldingen


Om tot te beste hulpverlening te komen is het belangrijk om continu te leren van de ervaringen van jongeren, ouders en pleegouders. We zijn dan ook altijd bezig met het verbeteren van onze hulpverlening. Om tot de beste hulpverlening te komen is het belangrijk om te leren van jouw ervaringen. Wat vond je goed gaan of heb je tips voor ons? Kon er iets beter of ben je ontevreden? Dan horen we dit graag van je. Meldingen zijn voor ons belangrijk. Om van te leren en missers in de toekomst te voorkomen. Is er sprake van incidenten of bijvoorbeeld een vermoeden van kindermishandeling? Dan ben jij als pleegouder verplicht dit te melden via het meldingsformulier.

Wat melden?

  • Een fout bij de behandeling van het pleegkind
  • (Vermoedens van) kindermishandeling
  • Agressie
  • (Bijna) ongeval bij een pleegkind
  • Ongenoegens van pleegouders, pleegkinderen en overige partijen
  • Incidenten en calamiteiten

Hoe melden?

Vul het meldingsformulier in hieronder en mail het naar meldingen@oosterpoort.org of stuur het op naar:

Stichting Oosterpoort
t.n.v. Helma Olijslagers
Antwoordnummer 10523
5340 WB Oss
Een postzegel is dan niet nodig.

Meer informatie?
Lees voor uitgebreide informatie de handleiding meldingen pleegouders. Daarin lees je hoe je incidenten kunt melden en wat er met een melding gebeurt. Deze kun je opvragen via pleegzorg@oosterpoort.org Heb je nog vragen over dit onderwerp, bespreek dit gerust met je pleegzorgbegeleider.

Meldingsformulier

Interessante websites


Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) is er om jou op weg te helpen. Je vindt er kennis, ervaring en informatie. Samen met de pleeggezinnen in Nederland zet de NVP zich in voor het verbeteren van pleegzorg.

Op de NVP website vind je informatie over vele verschillende onderwerpen. Van ‘een pleegkind in de klas’ tot en met ‘met een pleegkind naar de dokter’. Ook vind je er alles over regelingen waar jij als pleegouder recht op hebt. Als nieuwe pleegouder is deze pagina op hun website handig: een pleegkind in je gezin, wat nu?

Pleegzorg Nederland
Pleegzorg Nederland is onderdeel van Jeugdzorg Nederland, de brancheorganisatie voor organisaties voor jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering. Pleegzorg Nederland is een samenwerkingsverband van alle pleegzorgorganisaties in Nederland.

Pleegzorg Nederland geeft voorlichting aan publiek en pers. Daarnaast ontwikkelt ze campagnes voor de werving van pleegouders en maakt ze landelijk voorlichtingsmateriaal over pleegzorg. Hun doel is om een reëel en positief beeld van pleegzorg neer te zetten. Op hun website vind je veel informatie en nieuws over pleegzorg.