Pleegouder worden

Wil jij een kind of jongere van een ander helpen? Een pleegkind een fijne gezinssituatie bieden? Een veilige plek, waar hij of zij zich zo normaal mogelijk verder kan ontwikkelen? Dan is pleegzorg wellicht iets voor jou. Er zijn veel vormen. De kern van pleegzorg is dat het kind tijdelijk bij een ander woont.

Momenteel is er in Noordoost-Brabant niet voor elk pleegkind een passend pleeggezin. Maandelijks wachten ongeveer 40 kinderen in onze regio op een warm en liefdevol thuis bij een ander. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. Hopelijk is het iets voor jou!

Informatiepakket aanvragen

Ben jij in staat tot heldendaden?

Verborgen Helden
image

Samen met Stichting Oosterpoort

Wij ondersteunen pleeggezinnen in noordoost Noord-Brabant. Wij bieden kinderen, jongeren, gezinnen èn betrokkenen in hun directe omgeving specialistische ondersteuning op het gebied van pleegzorg. Onze pleegzorg is persoonlijk en op maat. Wij gaan uit van eigen kracht en regie. Daarnaast staan kwaliteit en veiligheid voorop.


Wij willen het liefst dat alle kinderen opgroeien in een omgeving die zo dicht mogelijk bij de natuurlijke situatie staat. Daarom zoeken wij bij een uithuisplaatsing altijd eerst naar een pleeggezin. Het liefst binnen het netwerk van het kind. Zoals de grootouders, een oom of tante, buurvrouw of een kennis. Lukt dit niet? Dan zoeken we binnen ons pleeggezinnen bestand naar een plek.

Hoe word ik pleegouder?

1 Informatiepakket aanvragen

Misschien heb je ergens iets gelezen over pleegzorg. Of zijn bekenden van je een pleeggezin. Misschien ben je gewoon nieuwsgierig naar wat het pleegouderschap inhoudt. Omdat je elk kind een goede toekomst gunt.

We snappen dat je als potentiële pleegouder goede en juiste informatie zoekt over pleegzorg. Daarom hebben wij een uitgebreid pakket met informatie over pleegzorg. We sturen het graag gratis en vrijblijvend jouw kant op. Aanvragen verplicht je nergens toe!

Informatiepakket aanvragen

2 Een voorlichtingsavond bezoeken

Wij organiseren regelmatig vrijblijvende voorlichtingsavonden. Hierin vertellen we je alles wat je moet weten over pleegzorg en wat je mag verwachten van onze pleegzorgorganisatie. Ook is er een ervaren pleegouder aanwezig die over zijn ervaringen kan vertellen. Het is vrijblijvend. Kom gerust een keer luisteren en vragen stellen. Dan ontdek je snel genoeg of pleegzorg iets voor je is.

Aanmelden

3 Het voorbereidende programma volgen

Na een voorlichtingsavond hoef je nog niet meteen definitief te beslissen of je pleegouder wilt worden. Als je denkt dat het wellicht bij je past, kun je je aanmelden voor het voorbereidende programma. Dit bestaat uit individuele huisbezoeken en gesprekken waarin je meer uitleg krijgt over het pleegouderschap en wat er allemaal bij komt kijken. Samen met onze pleegzorgbegeleiders bekijk je waar je mee te maken kunt krijgen.

4 Een besluit nemen

Heb je alles goed overdacht? Ben je er uit? Wil je pleegouder worden en zijn er verder geen bezwaren? Dan wordt je toegevoegd aan het bestand pleegouders van Stichting Oosterpoort. Je geeft jouw voorkeur voor leeftijd en pleegzorgvorm aan ons door.

5 Wachten op een match

Nu is het wachten op de juiste match: past jouw gezin bij één van de kinderen op de wachtlijst? Zo ja, dan nemen we contact met je op. Dat kan soms enige tijd duren omdat we altijd zoeken naar een pleeggezin dat het beste past bij het kind. In deze periode blijft er uiteraard contact tussen jou en ons. Wij nodigen je bijvoorbeeld uit voor een matchingsavond. Tijdens deze avond leggen wij uit hoe matching verloopt en bespreken we diverse kindprofielen. Zodra er een plaatsing plaatsvindt, word je aan een pleegzorgbegeleider gekoppeld.

6 Plaatsing

Wanneer er een match is tussen jou en het pleegkind, maken jullie kennis met elkaar.

Vanaf het moment dat het pleegkind bij jou in het pleeggezin woont, wordt er een zorgteam opgesteld. Dit zorgteam bestaat uit de ouder(s), het kind (12+), het netwerkpleeggezin, de pleegzorgbegeleider, de jeugdbeschermer en eventueel anderen. Dit team bespreekt de ontwikkelingen en bewaakt of alles verloopt zoals is afgesproken. Voordat een pleegkind bij ons hulp kan ontvangen is, moet er een hulpverleningsplan zijn opgesteld. Hierin staat beschreven wat het doel is van de hulpverlening en welke middelen worden ingezet om dit doel te bereiken.

Kan ik pleegouder worden?

Vandaag de dag telt Nederland meer dan 16.000 pleegzinnen. Waarvan 400 in de regio noordoost Noord-Brabant. Vele gezinnen gingen je dus al voor. Pleegouders zijn van onschatbare waarde èn heel hard nodig. Hoe weet je of je geschikt bent als pleegouder? Iedere pleegzorgsituatie is uniek. En in principe kan iedereen zich bij ons aanmelden als pleegouder. Toch zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:

image

Selectiecriteria

Iedere pleegzorgsituatie is uniek. En in principe kan iedereen zich bij ons aanmelden als pleegouder. Toch zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • Verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming;
 • Pleegouders moeten minimaal 21 jaar zijn;
 • Je kunt een kind veiligheid en structuur bieden;
 • Je hebt voldoende woonruimte;
 • Je hebt geen crimineel verleden.

Daarnaast is een stabiele gezinssituatie van belang.

Overige voorwaarden

We ontkennen niet dat pleegouder zijn om inspanning vraagt. Pleegkinderen hebben vaak nare situaties meegemaakt of zijn opvoedkundig tekort gekomen. Daarom is het van belang dat pleegouders ook kunnen voldoen aan onderstaande voorwaarden.

 • Open, eerlijk en duidelijk in het contact.
 • Openstaan voor oudercontacten.
 • Samenwerken als team en ouderschap delen.
 • Kinderen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen.
 • Kinderen helpen hun gedrag te veranderen zonder hen pijn te doen.
 • De uitwerking van het pleegouderschap op het eigen gezin kunnen inschatten.
 • Het kind een veilige, warme leefomgeving en structuur kunnen bieden.

Meer informatie over pleegzorg?

Heb je specifieke vragen over pleegzorg die je online en in het informatiepakket niet kan terugvinden? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!