Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Hoe

Jij en wij

Hoe werken wij?

Jij werkt als zorg- of onderwijsprofessional. Misschien ben je huisarts, jeugdprofessional van een basisteam, leerkracht, docent of intern begeleider. Samen met een kind, jongere of gezin bekijk je eerst wat er aan de hand kan zijn, welke doelen jullie hebben en wie in de directe omgeving kan helpen. Bij complexe problemen kun je vertrouwen op de hulp van Oosterpoort.

1

Aanmelding

Zijn er ernstige gedrags- of ontwikkelingsproblemen? Is er sprake van een vechtscheiding, verslaving, hechtingsproblematiek, trauma of een vorm van onveiligheid? Dan kun je het gezin via een verwijzing aanmelden voor onze specialistische jeugdhulp.
Je kunt deze verwzijzing/aanmelding sturen naar aanmeldingen@oosterpoort.org

Vervolgens neemt het Servicepunt Klanten en Teams jouw aanvraag in behandeling. Er wordt gekeken of de aanvraag past binnen het hulpaanbod van Oosterpoort. Indien dit het geval is, zal er een intake gesprek worden ingepland. Hiervoor wordt contact op genomen met verwijzer en ouder. 

2

Plan van aanpak

Wat is de hulpvraag? Wat willen we bereiken? En wie in de eigen omgeving zorgen voor ondersteuning? Samen bekijken we welke rol jij vervult en wat wij als Oosterpoort doen. Als het kan, ontwikkelen wij samen één persoonlijk plan van aanpak. Hierin staan de afspraken die we maken en hoe we werken aan verandering; thuis, in de vrije tijd en op school.

3

Samenstellen team

Samen met de cliënt stellen we een zorgteam samen. Dit team bestaat uit het kind, de jongere of het gezin en andere personen die privé of professioneel kunnen bijdragen aan een oplossing. Natuurlijk kun jij ook deel uitmaken van het zorgteam. Het zorgteam komt met een bepaalde frequentie samen en maakt afspraken die weer worden vastgelegd in het plan van aanpak.

4

Start jeugdhulp

Het zorgteam ontwikkelt een oplossing die zo veel mogelijk is afgestemd op de situatie van de cliënt. Het kan zijn dat bepaalde begeleiding op een gegeven moment niet meer nodig is. Of dat er behoefte ontstaat aan andere specialistische ondersteuning. Hoe dan ook: het kind, de jongere en het gezin houden zelf de regie. En onze contactpersoon blijft voor alle partijen het vaste aanspreekpunt. Zo is iedereen goed op de hoogte.

5

Afronding en nazorg

Zijn de doelen behaald? Is veiligheid voldoende gegarandeerd? Kan iemand met onze handvatten op eigen kracht verder? Dan start de afronding van onze jeugdhulp. Hoe dit in zijn werk gaat, heeft het zorgteam al eerder besproken: ook onze nazorg is op maat en persoonlijk.

Wij

Mensen zijn onze kracht

Oosterpoort is een organisatie voor jeugdhulp. Waar onze kracht ligt? Bij de mensen met wie wij werken. Samen gaan we aan de slag met onze partners in jeugdhulp én de kinderen, jongeren en gezinnen zelf. Eigen kracht en regie, kwaliteit en veiligheid zijn altijd leidend.

Samen

Samen vinden we de juiste weg

Voor specialistische jeugdhulp werkt Oosterpoort samen met partners. Maar alleen in samenwerking en in overleg met de cliënt. Bijvoorbeeld bij een heftige scheiding, ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen, verslaving of een trauma. Samen vinden we de juiste weg!

Top