Benieuwd naar andere verhalen? Maak opnieuw je keuze
Naar het overzicht

Het verhaal van...

Oosterpoort heeft al heel wat mensen geholpen. Lees hun verhalen en die van hulpverleners.

In verband met privacy hebben wij er voor gekozen om niet de echte namen te publiceren. Alle verhalen zijn op waarheid gebaseerd.

Top