Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Wat kan er zoal?

Wanneer?

Specialistische jeugdhulp en ondersteuning eerstelijn

Is er meer nodig om een kind of jongere verder te helpen? Zijn er gedragsproblemen of is er sprake van AD(H)D of autisme? Speelt er een vechtscheiding, verslaving, trauma of hechtingsproblematiek? Oosterpoort biedt specialistische ondersteuning om kinderen, jongeren en hun opvoeders of ondersteuners weer op weg te helpen. Van mens tot mens, vanuit de eigen kracht én met veiligheid voorop. Bijvoorbeeld in de vorm van onderwijs-zorgarrangementen, socialevaardigheidstraining, gedragstherapie, pleegzorg, crisishulp, verslavingszorg of gezinsbegeleiding.

Voor wie

Wie kunnen op ons rekenen?

Oosterpoort heeft al heel wat mensen geholpen. Zoals Annemiek en pleegkinderen. Wie zijn ze, wat deden we voor hen en hoe gaat het nu? Lees de verhalen van mensen die eerder bij ons aanklopten.

De mogelijkheden

Welke vormen van jeugdhulp?

Oosterpoort biedt tweedelijnshulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in zwaar weer. Daarnaast bieden wij specialistische ondersteuning aan professionals zoals jij en (andere) eerstelijnshulpverleners. Ons werk valt in de categorie zware jeugdhulp. Denk aan intensieve gezinsbegeleiding, gedragstherapie, crisishulp, traumaondersteuning of Nieuwe Perspectieven na Terugkeer (van detentie), ook wel NPT. Lees meer over dit soort onderwerpen.

Top