Bekijk het vanuit een
ander perspectief
Naar het overzicht

Met deze organisaties werken wij samen

ieder vanuit zijn eigen expertise en kracht!

 • Amarant, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Cello, ondersteuning aan mensen met een beperking
 • De La Salle, orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking
 • Dichterbij, ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk
 • Idris, behandelcentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking i.c.m. met (zeer) complex gedrag
 • GGZ Oost-Brabant, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg
 • Herlaarhof, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Maashorst, zorginstelling voor jeugdhulpverlening en speciaal onderwijs
 • Novadic-Kentron, netwerkorganisatie voor verslavingszorg
 • MST Nederland, Multi Systeem Therapie, voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen voor wie plaatsing dreigt in JeugdzorgPlus
 • Oosterwijs, cluster 4-school met twee afdelingen: De Sterrenkijker en De Sonnewijser
 • De Sterrenkijker, cluster-4-school in Uden en Oss voor kinderen van 5 t/m 13 jaar
 • De Sonnewijser, voortgezet speciaal onderwijs in Tiel en Oss
 • Reinier van Arkel, aanbieder van psychische en psychiatrische hulpverlening
 • SWV PO 30.06, samenwerkingsverband passend onderwijs
 • SWV VO 30.06, samenwerkingsverband voorgezet onderwijs
 • Topaze, organisatie voor opvoedondersteuning en (tijdelijke) opvang

Top