Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Wij

Wij zijn Oosterpoort

Eén adres voor specialistische jeugdhulp! Als professional wil je samenwerken met één organisatie voor alle vormen van specialistische jeugdhulp. Hoe complex de problemen bij een kind, jongere of gezin ook zijn. Waar kun je terecht als je grote zorgen hebt? Welke organisatie biedt de juiste begeleiding, persoonlijk en op maat? Klop aan bij Oosterpoort. Oosterpoort biedt perspectief aan kinderen, jongeren en gezinnen die het moeilijk hebben.

Onze leidende principes

  • Eigen kracht en regie
  • Veiligheid voorop
  • Ondersteuning door de directe omgeving
  • Persoonlijke begeleiding: samenhang en continuïteit
  • Hoge kwaliteit jeugdhulp  door opgeleide en geregistreerde professionals

Wat is ons doel?

Je wilt dat het goed gaat met een kind of jongere. Thuis en op school, nu en later. Ook Oosterpoort heeft dit als doel: een mooie toekomst voor elk kind!

Eigen kracht én samenwerking

Bij Oosterpoort gaan wij uit van de kracht van mensen zelf: van een kind of jongere, een ouder, een betrokkene in de omgeving én van ons als professionals. Tegelijkertijd weten én bereiken we samen meer dan alleen. Wat gaat er thuis goed? Of welke aanpak op school is succesvol? Oosterpoort slaat de brug tussen alle betrokkenen: samen streven wij naar de ontwikkeling van één plan van aanpak.

Samen vinden we de juiste weg

Voor specialistische jeugdhulp werkt Oosterpoort samen met partners. Maar alleen als de cliënt daar zelf achter staat. Bijvoorbeeld bij een heftige scheiding, ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen, verslaving of een trauma. Samen vinden we de juiste weg!

Jeugdhulp op maat

Oosterpoort biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in zwaar weer. Van mens tot mens, vanuit de eigen kracht én met veiligheid voorop. Onze jeugdhulp is op maat en er zijn mogelijkheden genoeg.

RSIN/fiscaal (identificatie) nummer

Ons RSIN/fiscaal (identificatie) nummer is: 8073 81 500.

Top