Bekijk het vanuit een
ander perspectief

Wij

Kwaliteit

HKZ-certificering

Sinds 4 juli 2007 is Stichting Oosterpoort HKZ-gecertificeerd. Iedere 8 maanden wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van Oosterpoort door een onafhankelijke gecertificeerde instelling geëvalueerd en getoetst op wet- en regelgeving, de vastgestelde HKZ-normen én de normen die Oosterpoort zichzelf oplegt.

Op 4 juli 2016 heeft Oosterpoort weer voldaan aan de normen en een nieuw certificaat ontvangen. Het nieuwe certificaat is geldig tot 15 september 2018.

Het project AMV (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) valt, vanwege de projectstatus, vooralsnog buiten de reikwijdte van het HKZ-certificatieschema van Oosterpoort.

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen m.b.t. cliënten op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn, waaronder jeugdhulpverlening. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Meer informatie: www.hkz.nl 

GGZ-instelling

Oosterpoort is naast een specialistische instelling voor jeugd- en opvoedhulp een erkende instelling voor GGZ-hulp. De kwaliteit voor de GGZ-hulp wordt getoetst door Stichting Benchmark GGZ (SBG).

SBG is een onafhankelijk kenniscentrum bestuurd door vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met als doel de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door transparantie te bieden over behandeluitkomsten.

GGZ kwaliteitsstatuut

In het kwaliteitsstatuut lees je hoe Oosterpoort kwalitatief goede en passende zorg verleent binnen het segment GGZ. Dit statuut beschrijft hoe wij vorm geven aan het zorgproces. In het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen.

Top