Scheiding

Lastige scheiding?

Een echtscheiding heeft altijd impact op het gezin. Op de ouders én kinderen. Het is niet zo dat een scheiding per definitie negatief is. Maar als ouder moet je wel veel zaken regelen. Tegelijkertijd moet je de zorg voor de kinderen in het oog houden. En dat is best lastig als er sprake is van een complexe scheiding. Gelukkig kun je hulp vragen. Zo voorkom je dat de kinderen de dupe worden.

Kind staat centraal

Vaak lukt het ouders om goede afspraken te maken bij een scheiding. Soms lukt dit niet. Omdat emoties en misschien wel ruzies een rol spelen. Het is dan moeilijk om de juiste beslissingen te nemen en afspraken te maken. Het is belangrijk dat de kinderen hier niet de dupe van worden. Onze hulp is erop gericht dat ouders op een goede manier met elkaar omgang in het belang van hun kinderen.

image

Hulp voor ouders en kinderen

Oosterpoort biedt ondersteuning bij complexe scheidingen. Wij begeleiden ouders met afspraken maken en beslissingen nemen die voor het kind het beste zijn. Hiermee hopen wij dat het de ouders lukt om voor de kinderen weer een veilige en stabiele omgeving te creëren.

Onze hulp is altijd in het belang van het kind. Onze hulpverleners zijn gespecialiseerd in complexe scheidingen. Wij noemen hen ouderschapsbemiddelaars. Zij helpen jullie graag om er samen uit te komen. Want ondanks de scheiding blijf je samen ouder van je kind(eren). We kunnen op meerdere manieren hulp bieden.

Ouderschapsbemiddeling
Het doel bij ouderschapsbemiddeling is dat de communicatie en samenwerking tussen jullie wordt hersteld. Zodat er heldere afspraken kunnen worden gemaakt. Deze kunnen eventueel in een ouderschapsplan worden vastgelegd.

Solo ouderschap
Blijkt uiteindelijk toch dat samen om tafel te gaan echt geen optie is? Dan krijgen jullie beiden een hulpverlener. Zij kijken individueel met jou naar keuzes die je kunt maken om het ouderschap zo goed mogelijk vorm te geven.

Begeleide omgang/bemiddeling
Elk kind heeft recht op goed contact met beide ouders. Maar het gaat ook verder dan 'recht hebben op'. Want het niet contact hebben met een van de ouders kan leiden tot serieuze problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Toch zijn goede afspraken tussen ouders over de omgangsregeling met hun kind(eren) niet altijd even vanzelfsprekend. Binnen het traject begeleide omgang en bemiddeling werken we aan contactherstel tussen de uitwonende ouder en het kind of de kinderen.

Kindercoach

Kinderen vinden het vaak moeilijk om hun eigen gevoelens onder woorden te brengen. Kinderen zijn loyaal naar hun ouders en zijn dan ook vaak bang om hun ouders te kwetsen. Om deze redenen werken wij met een kindercoach. De kindercoach zorgt ervoor dat de stem van ieder kind in de scheidingssituatie gehoord wordt en een plek krijgt.

image

Contact en meer informatie

Ga je scheiden en verloopt dat moeizaam? En maak jij je zorgen om jouw kind tijdens je scheiding? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag. We kunnen je uitgebreide informatie geven over de begeleiding die wij bieden bij scheidingen.