Crisis

Zijn er thuis problemen die volledig uit de hand lopen of heb je zorgen over de veiligheid? Is er sprake van een crisis? Is directe hulp nodig? Aarzel dan niet en neem contact op met het team Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Brabant:

Het nummer is 365 dagen per jaar dag en nacht bereikbaar voor kinderen, jongeren, ouders, buren, vrienden of familie. Ook professionals kunnen het nummer bellen voor advies.

Waarom spoedhulp?

Zogenoemde ambulante spoedhulp heeft een belangrijk doel: een veilige situatie voor de kinderen en overige gezinsleden creëren. Tegelijkertijd proberen we de situatie voor iedereen hanteerbaar te maken. Alleen dan wordt duidelijk wat de oorzaken van de crisis zijn. En welke problemen moeten worden aangepakt en opgelost. Samen met het gezin bekijken we welke factoren hebben bijgedragen aan de ontstane crisisituatie en hoe we dit samen kunnen oplossen. Zo proberen wij de eigen draagkracht van het gezin te versterken.

image

Wanneer spoedhulp?

Soms zijn er zo veel of zo lang problemen, dat samen thuis zijn tijdelijk niet meer gaat. We spreken van een crisis als de situatie thuis onhoudbaar is geworden en het gevolgen heeft voor de veiligheid in het gezin.

In het geval van een crisis is het belangrijk dat er snel hulp komt. Om erger te voorkomen. Wij bieden een gezin binnen 24 uur na aanmelding spoedeisende hulp. Bij crisissituaties die te maken hebben met de opvoeding en veiligheid van kinderen van 0-18 jaar.

image

Hoe werkt het?

Na een aanmelding van een crisissituatie komt er binnen 24 uur een gespecialiseerde hulpverlener, deze noemen wij ook wel een crisismanager. Samen met het gezin brengt de crisismanager de crisissituatie en de hulpvraag in kaart. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt over de hulp, de doelen waaraan gewerkt gaat worden en op welke momenten er wordt geëvalueerd. Hulp is altijd maatwerk en vindt zo veel mogelijk plaats bij het gezin thuis.

Hoe lang krijg je hulp?

Ambulante spoedhulp is intensief en vraagt veel inzet van de gezinsleden. De hulp duurt zo kort als nodig is (maximaal 4 weken). Een crisis is een kans om tot verandering te komen en nieuwe mogelijkheden te scheppen thuis. Het doel is dat het gezin weer in staat is zelfstandig, of met hulp van anderen, op de ingeslagen weg door te gaan.

Crisisopvang mogelijkheden

Het kan zijn dat de problemen of conflicten zo erg zijn of dat er zoveel zorgen zijn over de veiligheid dat het soms beter is dat een kind of jongere tijdelijk ergens anders gaat wonen. Crisisopvang is bedoeld voor kinderen en jongeren die per direct een veilige opvangplek nodig hebben. Tegelijkertijd wordt onderzocht welke factoren bijdragen aan de problemen en wordt er gezocht naar mogelijkheden voor een snelle terugkeer naar huis.

Oosterpoort heeft de volgende mogelijkheden om een kind of jongere op te vangen:

  • Tijdelijk verblijf in een crisispleeggezin

Crisisopvang in een pleeggezin duurt maximaal 4 weken. Het uitgangspunt is dat de opvoeding van het kind of jongere zo gewoon mogelijk doorgaat. Het pleeggezin neemt de dagelijkse verzorging op zich en zorgt ervoor dat activiteiten zoals naar school gaan gewoon worden voortgezet. Het kind of de jongere krijgt 24 uur zorg, 7 dagen per week.

  • Tijdelijk verblijf in een groep

Deze vorm van crisisopvang geldt vooral voor jongeren van 15-18 jaar, waarbij plaatsing in een crisispleeggezin niet mogelijk is. De opvang duurt maximaal 4 weken. Professionele hulpverleners op de groep bieden de dagelijkse verzorging en maken het mogelijk dat activiteiten zoals naar school gaan gewoon doorgang blijven vinden. Er is 24-uurs begeleiding, 7 dagen per week.

Bij een tijdelijke uithuisplaatsing krijgt iedereen de kans om tot rust te komen. Ondertussen doen we er alles aan om samen met het gezin de crisis op te lossen. Ook starten we zo nodig met vervolghulp. De crisismanager blijft tijdens de plaatsing betrokken en werkt met het gezin aan herstel van de balans en veiligheid. Dit alles om echte uithuisplaatsing te voorkomen. Ben jij een verwijzer en wil je iemand aanmelden bij jeugdhulp voor ons? Klik dan op onderstaande button.