Manager Behandeling

 • Omgeving Oss
 • 36 uur / week
 • WO

We zoeken een daadkrachtige manager behandeling om op een goede manier invulling te geven aan de inhoudelijke doorontwikkeling van betaalbare zorg, waarbij je vraag-gestuurd werkt. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de kaders van het pedagogisch klimaat, innovatie en kwaliteitsontwikkeling. Je geeft sturing en richting aan de ontwikkeling van de zorginhoud en draagt bij aan de uitvoering van het instellingsbeleid, cq het meerjarenbeleid

Wat ga je doen?

Werkzaamheden

 • Je stuurt, vanuit inhoudelijk visie, een team gedragswetenschappers aan;
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de zorgprogramma’s qua inhoud en betaalbaarheid, waarbij je voor uitvoering van de zorg nauw samenwerkt met de directeur zorg, waarbij je altijd rekening houdt met de service-aspecten van zorg en vraag-gestuurd werkt;
 • Je bepaalt, in samenwerking met de directeur zorg, de inhoudelijke koers van de zorg. Je ontwikkelt een visie op behandeling en vertaalt de strategische organisatiedoelstellingen naar doelstellingen op inhoud van de zorg, inzet van methodieken en benodigde kaders om vervolgens de vertaalslag te maken naar een inhoudelijk jaarplan vanuit de vooraf gestelde resultaatgerichte principes;
 • Je draagt er zorg voor dat het zorginhoudelijke beleid aansluit bij de (zorg)vragen van stakeholders in- en extern;
 • Je monitort de inhoudelijke koers zorgvuldig en stuurt bij, in afstemming met de directeur zorg;

Wat breng je mee?

Vanuit de inhoud gedreven ben je in staat om een heldere koers te bepalen voor de inhoudelijke (door)ontwikkeling van de zorg, waarbij je alle aspecten mee laat wegen. Naast dat je inhoudelijk kundig bent, ben je ook een gedreven en enthousiast leidinggevende, die het verschil maakt!

PROFIEL

 • Academisch werk- en denkniveau, aantoonbare management opleiding en ervaring. Bij voorkeur een relevante professionele achtergrond (ontwikkelings-) psychologie/orthopedagogiek aangevuld met een postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog;
 • Ervaring in het aansturen van een team;
 • Kennis van de doelgroep;
 • Kennis van managementtechnieken;
 • Kennis van relevante trends en ontwikkelingen;

Wat bieden wij?

ARBEIDSVOORWAARDEN

De functie valt onder de cao Jeugdzorg. De inschaling valt in salarisschaal 13 (min. € 4068,82 en max. € 6443,60 bruto per maand bij een volledig dienstverband van 36 uur). Verder kent Oosterpoort o.a. een eindejaarsuitkering en een pensioenvoorziening PFZW (PGGM).

Meer weten?

SOLLICITEREN

Je sollicitatie (o.v.v. het vacaturenummer 2021-02) stuur je per e-mail aan sollicitaties@oosterpoort.org t.a.v. HR .

Wij ontvangen je sollicitatie graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 8 maart 2021. Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

INFORMATIE

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Esther Buijs, manager HRM, bereikbaar op 06-21298736.

Solliciteren?

Manager Behandeling