Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp voor kinderen tot 21 jaar waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Voor korte of langere tijd. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Bij bekenden uit de omgeving van het kind zoals een opa, oma, tante, buren of vrienden (netwerkpleegzorg). Of bij een, voor het kind, onbekend pleeggezin of pleegouder uit het bestand van Oosterpoort (bestandspleegzorg) Er zijn veel verschillende vormen van pleegzorg. Het uitgangspunt is altijd hetzelfde: een kind veiligheid en verzorging bieden.

<h2>Wat wij doen</h2>

Wat wij doen

Wij bieden kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen een warm en veilig thuis bij een ander. Dit kan zijn in een pleeggezin, maar ook bij een alleenstaande pleegouder. Deze kinderen hebben vaak veel meegemaakt. In het pleeggezin vinden ze de veiligheid, rust en structuur om zichzelf zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Want opgroeien in een stabiel gezin is voor kinderen enorm belangrijk. Groot worden in een omgeving waar veel problemen zijn, belemmert de ontwikkeling van een kind.

Wij proberen altijd eerst de problemen binnen en samen met het gezin op te lossen. Dit noemen wij ambulante hulp. Lukt dit niet? Of is de situatie zo onveilig dat kinderen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen? Dan gaan we op zoek naar een pleeggezin.

Benieuwd naar ervaringen van huidige pleegouders? Lees ze op onze 'verhalen pagina'.

Verhalen

Waarom pleegzorg?

Er zijn tal van redenen waarom pleegzorg wordt ingezet. Soms is er binnen een gezin sprake van psychische of persoonlijke problemen, voortdurende onenigheid en heftige ruzies. Soms heeft een kind ernstige gedragsproblemen of een beperking en wordt het de ouders te veel. Hoe dan ook kunnen ouders de opvoeding even niet meer aan.

In zo’n geval kan het voor een kind en vaak ook de ouders beter zijn dat het af en toe ergens anders logeert. Of tijdelijk ergens anders woont. Zo krijgen de ouders de ruimte om hun problemen aan te pakken. Hebben ze alles weer op de rit, dan kan een kind weer terug naar huis.

Pleegzorg bij Stichting Oosterpoort

Wij helpen kinderen en hun ouders bij een lastige thuissituatie, een moeilijke periode of een bedreigende situatie. Alle kinderen van 0-21 jaar hebben het recht om op te groeien in een gezin. Helaas is dit niet voor iedereen mogelijk. Pleegzorg wordt niet zomaar ingezet. Er wordt altijd eerst gezocht naar een oplossing waarbij het kind thuis kan blijven wonen.

Kan thuis wonen (tijdelijk) niet meer? Dan zoeken wij een pleeggezin dat veiligheid, structuur en rust biedt. Wij zoeken naar een passende match tussen kind en pleeggezin. Een match die het beste is voor het kind.

<h2>Een kind weer kind laten zijn</h2>

Een kind weer kind laten zijn

Pleegkinderen zijn op de eerste plaats kinderen. Net als elk ander kind gaan ze naar school, spelen ze buiten en hebben ze hobby’s en streken. Maar daarnaast speelt er meer: thuis is er geen stabiele situatie en zijn er vaak (meerdere) problemen. Pleegkinderen hebben vaak nare situaties meegemaakt of zijn opvoedkundig tekort gekomen.

Pleegouders bieden pleegkinderen een veilige omgeving. Een plek waar ze de aandacht en ruimte krijgen om zich zo normaal mogelijk verder te kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze weer kind kunnen zijn.

Pleegouder worden

Vormen van pleegzorg

Pleegzorg kent verschillende vormen. Voor de korte en lange termijn of ondersteunend voor een dag, weekend of een vakantie. Welke pleegzorgvorm geschikt is, hangt af van de behoefte van het kind en diens ouders.

Een pleegouder kiest zelf welke vorm van pleegzorg bij hem past. Wij helpen je graag bij het maken van deze keuze. Misschien is er wel een vorm die bij jou en je gezin past? Je kunt het onderzoeken door onderstaande vormen door te nemen.

<h2>Langdurige pleegzorg</h2>

Langdurige pleegzorg

Soms wordt duidelijk dat ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Dan blijft het kind bij een ander gezin wonen, vaak tot het volwassen is. De meeste kinderen die hulp nodig hebben, wonen langdurig bij een ander gezin. Doordat het kind niet (meer) kan opgroeien bij de ouders, neemt het pleeggezin de opvoeding over.

Dit gebeurt op basis van een opvoedingsbesluit. Dit houdt in dat terugkeer naar de ouders niet meer aan de orde is. Zo’n opvoedingsbesluit wordt pas genomen als de mogelijkheden om naar terug naar huis te keren grondig zijn onderzocht. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van een tijdelijke pleeggezinplaatsing van een half jaar tot één jaar.

Als een kind langdurig in een pleeggezin verblijft, moet de rol van de ouder opnieuw worden ingevuld. De pleegouders zijn voortaan verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind. Pleegzorg doe je niet alleen. Je voedt een kind nooit alleen op. Er zijn altijd anderen bij betrokken. Zoals de eigen ouders, een gezinsvoogd en een pleegzorgbegeleider. Ouders blijven zoveel mogelijk betrokken en hebben inspraak bij belangrijke beslissingen.

Kortdurende pleegzorg

Bij kortdurende opvang groeit een kind voor een periode van maximaal twee jaar bij een ander op. Het kind kan weer naar huis, als de situatie thuis is verbeterd. Of als het kind inmiddels oud genoeg is om op zichzelf te gaan wonen. Kortdurende opvang kan ook starten vanuit een acute situatie. Dan is de situatie thuis zo ernstig dat een kind meteen weg moet, bijvoorbeeld voor zijn eigen veiligheid. Dit heet crisispleegzorg.

Crisispleegzorg

Crisispleegzorg is anders dan andere pleegzorgvormen. Bij crisispleegzorg is de situatie thuis zo ernstig dat een kind van het ene op het andere moment niet meer thuis kan wonen. In dit soort gevallen zoeken we per direct een vervangend pleeggezin. Een crisispleeggezin biedt een veilige plek waar het kind de dagelijkse verzorging krijgt die bij een gewone opvoeding hoort. En waar de dagelijkse activiteiten, zoals naar school gaan, gewoon worden doorgezet. In een crisisfase zoeken we altijd naar mogelijkheden om het kind weer snel thuis te laten wonen.

<h2>Weekend- en vakantiepleegzorg</h2>

Weekend- en vakantiepleegzorg

Veel kinderen zijn geholpen als ze een aantal dagdelen of dagen per week worden opgevangen in een ander gezin. Bijvoorbeeld door de week of tijdens het weekend of in de vakanties. Die paar dagen, weekenden of weken geven ouders of de kinderen de benodigde ruimte om op te laden, waardoor kinderen in hun eigen gezin kunnen blijven wonen. We gaan uit van de kracht van het gewone leven in een gezin. Uitgangspunt bij weekend- en vakantiepleegzorg is dat de ontwikkeling van het kind of de jongere zo gewoon mogelijk door gaat.

Weekendpleegzorg kan op verschillende manieren worden ingezet.

Om uithuisplaatsing te voorkomen
Zo kun jij als weekendpleegouder een steuntje in de rug zijn voor ouders. Kinderen krijgen bij jou de mogelijkheid om tot rust te komen. Om zo een uithuisplaatsing te voorkomen.

Als steuntje in de rug voor pleegouders
Maar als weekendpleegouder kun je ook een steuntje in de rug zijn voor andere pleegouders. Zo kunnen zij weer even op adem komen en kun jij hun kind eens in de zoveel tijd opvangen en bijvoorbeeld gezellig samen spelletjes spelen!

Voor kinderen die in residenties wonen
Ook kun je als weekendpleegouder kinderen opvangen die in een behandelgroep wonen. Zo geef jij hen de mogelijkheid om te ervaren hoe het er in een 'echt gezin' aan toe gaat. Wij vinden namelijk dat ook deze kinderen daar recht op hebben.

Pleegouder worden

Ouders en pleegouders werken samen

Pleegzorg doe je niet alleen. Je voedt een kind nooit alleen op. Als pleegouders deel je samen met de ouders het ouderschap van het pleegkind. Omdat de ouders vaak de volledige zorg van hun kind niet meer op zich kunnen nemen. De ouder blijft, waar mogelijk, een belangrijke rol in het leven van zijn of haar kind spelen. Pleegouders en ouders werken daarom binnen een hulpteam samen. In het belang van het kind. Ouders blijven zoveel mogelijk betrokken en hebben inspraak bij belangrijke beslissingen. Contact met de eigen ouders en familie is heel belangrijk voor een kind. De ouders van het kind blijven zoveel mogelijk betrokken. Wij bieden uiteraard ondersteuning om deze samenwerking vorm te geven.

Soms zijn de problemen zodanig dat de ouders de verzorging en opvoeding van hun kinderen helemaal niet meer aan kunnen. In zo’n geval kan een rechter een kind onder toezicht stellen. Of beslissen dat de ouders de voogdij over hun kind verliezen. De voogdij ligt dan bij een gecertificeerde instelling zoals Jeugdbescherming Brabant of bij de pleegouders.

Meer weten over pleegouderschap?

Raakt het je dat niet elk kind een veilig thuis heeft? Wie weet is het pleegouderschap dan wel iets voor jou. Kijk op pleegouder worden voor meer informatie. Of kom een keer vrijblijvend naar een voorlichtingsavond. We vertellen je er graag meer over.

Ken je een kind of jongere met ernstige problemen thuis? En denk je dat pleegzorg wellicht een oplossing kan bieden? Neem dan contact op met Oosterpoort. Dan kijken we samen verder.