Logo Oosterpoort

Pleegzorg.

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp voor kinderen tot 21 jaar waarbij een kind in een ander gezin gaat wonen. Voor korte of langere tijd. Zeven dagen per week, deeltijd of af en toe een weekend of vakantie. Bij bekenden uit de omgeving of bij een onbekend pleeggezin uit het bestand van Oosterpoort, Er zijn verschillende vormen. Het uitgangspunt is altijd hetzelfde: een kind veilig laten opgroeien.

Thuis bij een ander.

Als opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat, dan bieden wij jeugdhulp aan gezinnen die het moeilijk hebben. Wij helpen kinderen en hun ouders bij een lastige thuissituatie, een moeilijke periode of een bedreigende situatie. Wij proberen altijd eerst de problemen binnen en samen met het gezin op te lossen. Dit noemen wij ambulante hulpverlening. Lukt dit niet? Of is de situatie zo onveilig dat kinderen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen? Dan gaan we op zoek naar een pleeggezin. Benieuwd naar ervaringen van huidige pleegouders? Lees ze op onze pagina ‘Ervaringsverhalen‘.

Wat wij doen.

Wij bieden kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen een warm en veilig thuis bij een ander.  Deze kinderen hebben vaak veel meegemaakt. In het pleeggezin vinden ze de veiligheid, rust en structuur om zichzelf zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Want opgroeien in een stabiel gezin is voor kinderen enorm belangrijk. Groot worden in een omgeving waar veel problemen zijn, belemmert de ontwikkeling van een kind.

Waarom pleegzorg.

Er zijn tal van redenen waarom pleegzorg wordt ingezet. Aanleiding is altijd dat er problemen zijn binnen het gezin en de ouders de opvoeding even niet meer aankunnen. We spreken van vrijwillige pleegzorg als ouders zelf hulp zoeken als het thuis niet meer lukt. Zo krijgen ze de ruimte om hun problemen aan te pakken. Hebben ze alles weer op de rit, dan kan een kind weer terug naar huis. Als een kinderrechter besluit dat een uithuisplaatsing noodzakelijk is, noemen we dat gedwongen hulp.

Kinderen worden bij voorkeur geplaatst bij pleegouders, omdat deze vorm van opvang in gezinsverband het meest op de natuurlijke situatie lijkt.

Een kind weer kind laten zijn.

Pleegkinderen zijn op de eerste plaats kinderen. Net als elk ander kind gaan ze naar school, spelen ze buiten en hebben ze hobby’s en streken. Maar daarnaast speelt er meer: thuis is er geen stabiele situatie en zijn er vaak (meerdere) problemen. Pleegkinderen hebben vaak nare situaties meegemaakt of zijn opvoedkundig tekort gekomen.

Pleegouders bieden pleegkinderen een veilige omgeving. Een plek waar ze de aandacht en ruimte krijgen om zich zo normaal mogelijk verder te kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze weer kind kunnen zijn.

Ik wil pleegouder worden

Vormen van pleegzorg.

Pleegzorg kent verschillende vormen. Voor de korte en lange termijn of ondersteunend voor een dag, weekend of een vakantie. Dit hangt af van wat het beste is voor het kind. Wij helpen bij het maken van deze keuze.

Deeltijdpleegzorg en weekend- en vakantiepleegzorg
Veel kinderen zijn geholpen als ze een aantal dagdelen of dagen per week worden opgevangen in een ander gezin. Die paar dagen, weekenden of weken geven ouders en/of de kinderen de benodigde ruimte om op te laden, waardoor kinderen in hun eigen gezin kunnen blijven wonen. Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van het kind zo gewoon mogelijk door gaat.

Kortdurende pleegzorg
Bij kortdurende opvang groeit een kind voor een tijdelijke periode bij een ander op. Soms is het nog onduidelijk waar het kind op lange termijn gaat wonen. Als de situatie thuis is verbeterd, kan het kind weer naar huis. Of als het kind inmiddels oud genoeg is om op zichzelf te gaan wonen. Tijdens kortdurende pleegzorg werken we aan een helder perspectief voor het kind.

Pleegzorg doe je samen.

Pleegzorg doe je niet alleen. Als pleegouders deel je samen met de ouders het ouderschap van het pleegkind, omdat de ouders vaak de volledige zorg van hun kind niet meer op zich kunnen nemen. Ze blijven een belangrijke rol in het leven van hun kind spelen. Pleegouders en ouders werken daarom binnen een hulpteam samen. In het belang van het kind. Ouders blijven zoveel mogelijk betrokken en hebben inspraak bij belangrijke beslissingen. Contact met de eigen ouders en familie is heel belangrijk voor een kind. Wij bieden uiteraard ondersteuning om een gezamenlijke leefwereld voor het kind te stimuleren.

Crisispleegzorg
Crisispleegzorg is anders dan andere pleegzorgvormen. Bij crisispleegzorg is de situatie thuis zo ernstig dat een kind van het ene op het andere moment niet meer thuis kan wonen. In dit soort gevallen zoeken we per direct een vervangend pleeggezin. Een crisispleeggezin biedt een veilige plek waar het kind de dagelijkse verzorging krijgt die bij een gewone opvoeding hoort. En waar de dagelijkse activiteiten, zoals naar school gaan, gewoon worden doorgezet. In een crisisfase zoeken we altijd naar mogelijkheden om het kind weer snel thuis te laten wonen.

Langdurige pleegzorg
Soms wordt duidelijk dat ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Dan blijft het kind bij een ander gezin wonen, vaak tot het volwassen is. De meeste kinderen die hulp nodig hebben, wonen langdurig bij een ander gezin. Doordat het kind niet (meer) kan opgroeien bij de ouders, neemt het pleeggezin de opvoeding over.

Meer weten over pleegouderschap?.

Raakt het je dat niet elk kind een veilig thuis heeft? Wie weet is het pleegouderschap dan wel iets voor jou. Vraag een informatiepakket aan of kom een keer vrijblijvend naar een voorlichtingsavond. We vertellen je er graag meer over. Heb je andere vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Informatiepakket aanvragen

Oosterpoort

Met een brede kijk, een open houding én het vizier op de toekomst wil Oosterpoort haar zorg voor jongeren, jongvolwassenen en gezinnen elke dag een beetje beter maken.

Contact

0412 - 46 53 00
info@oosterpoort.org
Kamperfoeliestraat 60, 5342 CX Oss

Keurmerken