Hoe we helpen

We werken we met een bepaalde methodiek. Intensieve ambulante Gezinsbehandeling. Deze is oplossingsgericht en gaat uit van het sociale netwerk. Voor iedere vraag komen we met een antwoord. Kunnen we dit niet alleen? Dan schakelen we andere partijen in. We zoeken proactief naar een oplossing. Hulp en ondersteuning is altijd maatwerk.

<h2>Loopt het niet lekker thuis?</h2>

Loopt het niet lekker thuis?

Problemen thuis of op school. Ouders die vechtend uit elkaar gaan. Een ingrijpende gebeurtenis die grote impact heeft op het gezin. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het thuis niet lekker loopt. Meestal lukt het de ouder(s) om het zelf op te lossen. Maar soms lukt het niet om er grip op te krijgen. In dat geval kun je ons inschakelen. Wij zijn er voor kinderen, jongeren en ouders.

Neem contact op

Waarom hulp vragen?

Iedereen wil graag dat het goed gaat met zijn kind. Thuis en op school. Nu en later. Maar opgroeien en opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Daar kun je soms best wat hulp bij gebruiken. Je bent echt niet de enige. Wij helpen in de regio noordoost Noord-Brabant heel veel gezinnen. Op veel verschillende manieren. Samen pakken we de problemen aan en lossen we ze op.

Wat doet Oosterpoort?

Bij Oosterpoort krijg je de hulp die jouw gezin weer op weg helpt. Dat is altijd maatwerk. We beginnen met goed luisteren. Vervolgens kijken we samen hoe we de problemen kunnen oplossen. Hiervoor hebben we heel veel mogelijkheden. We doen het samen. Maar jij houdt zo veel mogelijk de touwtjes in eigen handen.

Soorten hulp

Grofweg is onze hulpverlening in te delen in drie categorieën. Ambulante hulp, behandeling met tijdelijk verblijf en behandeling met lang verblijf. Samen bepalen we welke hulpvorm het beste is voor het kind en het gezin.

Ambulante hulp

Jong zijn is niet altijd makkelijk. Zijn er problemen thuis? Dan is onze eerste insteek altijd ambulante hulp. Dat is hulp thuis in het gezin of in de omgeving waar de jongere zich bevindt. Hierbij betrekken we zo nodig ook andere personen die voor het kind of de jongere belangrijk zijn. Het einddoel is dat de problemen worden opgelost en het kind of de jongere (weer) veilig thuis kan wonen.

Tijdelijke opvang

Soms lopen de problemen zo hoog op dat een tijdelijke uithuisplaatsing wenselijk is. Op die manier krijgt iedereen in het gezin even de ruimte. Om zo dicht mogelijk bij de natuurlijk situatie te blijven, geven wij de voorkeur aan opvang in een pleeggezin. Lukt dit niet? Dan gaan we op zoek naar een plekje in een gezinshuis. Ook zijn er mogelijkheden voor tijdelijke opvang in behandelgroepen of trajecthuizen met 24-uurs zorg.

<h2>Langdurige opvang</h2>

Langdurige opvang

In zeer complexe gevallen kunnen de ouders de opvoeding van hun kind niet meer aan. In die gevallen neemt een ander de zorg en verantwoordelijkheid over. Dit noemen we langdurige opvang. Een pleeggezin of gezinshuis biedt kinderen van 4-18 jaar rust, veiligheid, zorg en professionele begeleiding. Zo groeien ze op in een stabiele omgeving in een zo normaal mogelijke gezinssituatie. Soms is het voor de jongere beter om 24-uurs zorg te krijgen op een behandelgroep of in een trajecthuis.

Hulp nodig? Wij zijn er voor jou

Wij bieden specialistische hulp op maat bij opvoedings- en gedragsproblemen. Zijn er problemen thuis of op school die je binnen het gezin niet zelf kunt oplossen? Neem dan gerust contact met ons op. Dan kijken we samen hoe we jullie kunnen helpen.