Verwijzers

Jong is de jeugd maar even. Als professional weet je hoe belangrijk het is dat kinderen en jongeren opgroeien in een veilige omgeving met volop ontwikkelingskansen. Ook als het flink tegenzit. Bijvoorbeeld door complexe gezins- of gedragsproblemen, een vechtscheiding, trauma’s of ontwikkelingsstoornissen. Zoek je specialistische jeugdhulp voor een kind of jongere? Wil je ondersteuning bij je eerstelijnshulp? En werk je bij voorkeur samen met één specialistische organisatie? Neem dan contact op met ons.

Voor wie bieden wij jeugdhulp?

Oosterpoort biedt tweedelijnshulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in zwaar weer. Daarnaast bieden wij specialistische ondersteuning aan professionals zoals jij en andere eerstelijnshulpverleners. Ons werk valt in de categorie zware jeugdhulp. Denk aan intensieve gezinsbegeleiding, specialisatie in problematische gehechtheid, gedragstherapie, crisishulp, traumaondersteuning of psychiatrische problematiek. Specifiek richten wij ons op de volgende drie doelgroepen:

<h3>Gezinnen met multiproblematiek</h3>

Gezinnen met multiproblematiek

Het gaat om problemen die zich voordoen op meerdere terreinen. Bijvoorbeeld thuis, op school of op het werk. Bij het voeren van de huishouding, maar ook armoede of werkeloosheid. Ook kun je denken aan de individuele ontwikkeling van gezinsleden. Zoals depressies of verslaving, de relaties tussen (ex)partners en problemen als gevolg van een scheiding. Deze problemen zijn complex en lopen door elkaar heen.

<h3>Jongeren met problematische gehechtheid</h3>

Jongeren met problematische gehechtheid

Jongeren met problematische gehechtheid hebben onvoldoende vertrouwen in zichzelf en anderen opgebouwd. Dit is geen karaktertrek of een persoonskenmerk. Het heeft te maken met de relatie van een jongere en een volwassene. Met de opvoeding van het kind. Denk hierbij aan het volgende gedrag bij jongeren: emotioneel geremd gedrag, jongeren die allemans vriendjes zijn, kinderen die zelden reageren op troosten door anderen wanneer het van streek is of minimale troost zoeken als ze van streek zijn. Kinderen of jongeren die last hebben van onverklaarbare prikkelbaarheid, verdriet of angst.

<h3>Jongeren met specifieke psychische en ontwikkelingsproblemen</h3>

Jongeren met specifieke psychische en ontwikkelingsproblemen

Naast opvoedmoeilijkheden gaat het hier ook om ontwikkelingsproblemen die niet volledig zijn toe te schrijven aan de opvoedingsproblematiek. Er is hierbij vermoeden of sprake van een ontwikkelings- of psychische stoornis. Denk bijvoorbeeld aan ADHD of ADD, autisme of ernstige gedragsproblemen zoals dwars en opstandig gedrag, prikkelbaar en driftig gedrag, antisociaal gedrag (vechten, liegen, spijbelen), druk en impulsief gedrag (moeite met slapen, rusteloos zijn, zichzelf opdringen, eerst doen dan pas denken). Maar ook stemmingsproblemen. Dit heeft alles te maken met de individuele ontwikkeling van het kind.

Welke vormen van jeugdhulp bieden wij?

Onze hulp is grofweg op te delen in ambulante hulp, behandeling met tijdelijke opvang en behandeling met langdurige opvang.

Ambulante hulp

Voor onze ambulante hulp gebruiken we verschillende methodieken, zoals bijvoorbeeld intensieve gezinsbehandeling, coaching en Multi Systeem Therapie (MST).

Aanmelden voor Multi Systeem Therapie (MST)
Aanmelden voor een MST-behandeling werkt anders dan bij de andere vormen van ambulante hulp. Wij bieden MST-behandeling in de regio’s Den Bosch, Tilburg, Oss, Rivierenland, Nijmegen, Helmond en Eindhoven. Wil jij een cliënt specifiek aanmelden voor MST? Neem dan contact op met onze contactpersonen. Zij helpen jou graag en nemen goed met jou door of MST inderdaad de juiste hulpvorm is die past bij de beschreven situatie.

Contactpersonen MST

Regio Den Bosch en Tilburg
Mariska Kessing
06 27 51 73 60

Regio Eindhoven en Helmond
Marja Kuijpers
06 46 91 78 53

Regio Oss, Rivierenland en Nijmegen
Bas van der Meulen
06 11 47 62 93

Ook zijn Mariska, Marja en Bas te bereiken via het algemene nummer van Oosterpoort 0412 46 53 00. Daarnaast is het ook mogelijk een e-mail te sturen naar: aanmeldingmst@oosterpoort.org.

Behandeling met tijdelijke opvang

Als er behoefte is aan tijdelijke opvang hebben wij verschillende mogelijkheden, zoals opvang op een behandelgroep of in een trajecthuis. De jongere verblijft dan op een van onze locaties en krijgt hier passende hulp.

Behandeling met langdurige opvang

Bij langdurige opvang pleiten wij voor opvang in een pleeggezin of gezinshuis. De jongere wordt opgevangen in een gezinssetting en kan hier kort of langdurig verblijven. We zoeken een passende plek waar de jongere terecht kan.

Cliënt aanmelden

Wil jij een jongere of gezin aanmelden voor hulp? Vul dat het aanmeldformulier in of neem contact met ons op.